15 august 2011

14 nye hoder til Gambit H+K

Vi fortsetter å vokse og har ansatt 14 nye medarbeidere. Nå ser vi fram mot en hektisk høst.
14 nye hoder til Gambit H+K
Øverst fra venstre: Arve Øverland, Hanne Kirkebøen, Ole Tom Nomeland, Hans-Petter Nygård Hansen, Ida Norheim Hagtun og Henrik Salthe. Nederst fra venstre: Lene Wik Alfredsen, Marte Schei, Julie Holst Berntsen og David Hansen.


Med nyansettelsene styrker Gambit sin satsing ytterligere innen finansiell kommunikasjon, internkommunikasjon, myndighetskontakt samt digital- og merkevarekommunikasjon. Byrået teller nå over 70 ansatte.


– Nå ser vi frem mot en hektisk høst, sier Gambit H&Ks nye administrerende direktør, Ole Tom Nomeland.


Tror på økt aktivitet
Nomeland tror på en positiv utvikling for PR-bransjen de neste 12 månedene, til tross for den nye uroen i finansmarkedene:


– Kundetilfanget er bra, og vi ser en økt aktivitet i våre langsiktige kundeforhold, sier han. 


– Vi har hatt som filosofi å være lojale med kunder som har hatt behov for å ta ned kostnadene til ekstern bistand de siste årene. Det får vi tilbake i form av videre tillit når behovet nå øker, sier Nomeland.


Samtidig har Gambit brukt de siste årene på å bygge nye områder for videre vekst og utvikling: 


– Her har naturligvis utviklingen innen digitale- og sosiale medier åpnet opp mange nye muligheter. Vi valgte tidlig å satse på dette, og nå er en anselig andel av omsetningen vår knyttet opp til leveranser som har et digitalt innhold, sier han.


Seniorer på HR og digitalt
– De nye ansettelsene styrker oss på mange av våre eksisterende tjenester og fagområder. En spennende satsing i så måte er ansettelsen av May Kristin Haugen, sier Nomeland.


Haugen kommer fra stillingen som konserndirektør med ansvar for HR og kommunikasjon i børsnoterte Aktiv Kapital. Dette skal styrke Gambits satsing innenfor internkommunikasjon og integrere HR-faget
som en del av dette.


– En kritisk suksessfaktor for utvikling og endringer av selskaper, er involvering av medarbeider. Det å endre atferd og tankesett er krevende, og evnen til å tilrettelegge for effektiv kommunikasjon påvirker den forretningsmessige suksessen. Det å få muligheten til å utvikle og posisjonere dette området hos Gambit, er en utfordring jeg ikke kunne si nei til, sier May Kristin Haugen.


På digitale og integrerte kommunikasjonstjenester, henter Gambit hjem en nordmann som har arbeidet med dette i USA i flere år.


Arve Øverland grunnla Overland Agency i 2001 i Portland Oregon med visjonen om å bli en strategisk, kreativ teknologipartner for bedrifter som skal styrke merkevaren og de digitale markedsføringsløsningene.


– Når jeg nå flytter hjem til Norge, ønsker jeg å arbeide innenfor et selskap som er progressivt og gir muligheter til å jobbe med globale, så vel som lokale merkevarer. Gambit har smarte folk og spennende kunder, og jeg ser virkelig frem til å komme i gang, sier han.


Du kan lese mer om nye og gamle gambitere på våre ansatte-sider. 


Publisert 15.08.11