20 januar 2014

Brann hos Gambit H+K

Denne helgen har vi hatt en kjedelig hendelse her i Gambit. Lørdag kveld oppstod det brann i våre lokaler, med påfølgende røyk-, brann - og vannskader i store deler av kontorlandskapet. Heldigvis ble ingen mennesker skadet. Brannvesenet kom raskt til stedet og en større brann ble avverget. Årsaken til brannen er ikke avklart, men den startet trolig i et kott.
Heldigvis har vi gode systemer og sikkerhet på IT-siden, så vi er fullt ut operative og alle data er intakte. Men brannen og røyken med påfølgende slukkingsarbeid fører til at vi må renovere store deler av lokalene. Vi må derfor flytte ut hele eller deler av byrået under denne oppussingen. De første dagene kan dette bety noen praktiske utfordringer, før vi har kommet i hus et annet sted.
 
Vi vil i noen dager ha utfordringer med møterom her hos oss. For evt. møter, håper vi derfor at dette er praktisk mulig å ha hos dere inntil vi har fått på plass alternative lokaler. Evt. finner vi et annet hensiktsmessig alternativ.
 
Vi håper å være på plass i midlertidige lokaler så snart som mulig. Mer info når dette er på plass.