29 august 2013

Bredt politisk miljø

Gambit H+K styrker samfunnsavdelingen før valget. I tillegg til Per Arne Olsen (Frp) vil stortingsrepresentant Andrè Okatay Dahl fra Høyre og stortingsrepresentant Gorm Kjernli fra Arbeiderpartiet begynne i Gambit H+K etter valget. Gambit H+K har med dette 17 rådgivere med bakgrunn fra partipolitikk og representerer et unikt miljø innenfor politikk og myndighetskontakt.

Ta gjerne kontakt med noen av våre hovedrådgivere innenfor politikk og myndighetskontakt.
Bredt politisk miljø
Andreas O. Tinglum
Seniorrådgiver
(1976) Andreas er tilknyttet avdelingen for samfunnskommunikasjon, med fokus på samfunns-ansvar, myndighetskontakt, krise- og medie-håndtering og kampanjer. Han er tidligere fylkes-sekretær i Oslo SV med ansvar for kampanjer, informasjon og mediekontakt og håndterte i 2005 SVs nasjonale valgkamp. Han har også vært rådgiver i SVs stortingsgruppe og har jobbet som politisk rådgiver for ledelsen i YS-organisasjonen Delta, med spesielt ansvar for Deltas arbeid i Norden og Europa. Andreas er utdannet ved Universitetet i Oslo med fagene historie og idéhistorie.


Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 93 00 17 73
E-post: andreas.tinglum@hkstrategies.com


Ansgar Gabrielsen
Seniorrådgiver
Ansgar Gabrielsen startet i Gambit H+K i oktober 2012 og er knyttet til avdelingen for samfunnskommunikasjon. Gabrielsen har de siste årene arbeidet som uavhengig konsulent og har en rekke styreverv. Gabrielsen har vært ordfører i Lindesnes, formann i Vest Ager Høyre og stortingsrepresentant for Vest-Agder Høyre. På Stortinget var han medlem av Sosialkomiteen og Næringskomiteen. Han var statsråd i to departementer. Nærings- og handelsminister 2001–04, helse- og omsorgsminister 2004–05. Gabrielsen har hatt en rekke styreverv i bedrifter og virksomheter. Han er i dag blant annet nestleder i styret i Helse SørØst og styreleder i kulturstiftelsen Cultiva.


Tlf: +47 22 04 82 00
E-post: Ansgar.Gabrielsen@hkstrategies.com
 
Borghild Eldøen
Seniorrådgiver (Stavanger)
Borghild er tilknyttet Gambit H+Ks Stavanger-kontor. Hun har de siste 14 årene arbeidet med å utvikle og implementere overordnede kommunikasjonsstrategier for sine kunder, både private og offentlige. Hun driver løpende kommunikasjonsrådgiving og kursing, blant annet medietrening. Borghild har bakgrunn fra politikk, journalistikk, reiseliv, markedsføring og informasjon. Hun har blant annet jobbet som politiske sekretær i Høyre, journalist, informasjonssjef i bankvesenet, direktør for informasjon og samfunnskontakt i oljeselskapet Amoco og reiselivsdirektør i Stavanger. Hun var også leder for TV-aksjonen i 1993. Borghild er fast medlem av pressestaben ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge. Borghild har meget god lokalkunnskap og har jobbet for flere offentlige aktører i Rogaland.
 


Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 90 12 44 44
E-post: Borghild@eldoen.com
 
Camilla Carlsson
Seniorrådgiver
Camilla er tilknyttet avdelingen for samfunns-kommunikasjon, med fokus på næringspolitikk og energi- og samferdselsspørsmål. Hun har tidligere vært rådgiver for lederen av Stortingets næringskomité og del av Senterpartiets stortingssekretariat. Hun har også vært rådgiver for samfunns- og myndighetskontakt i Norges Rederiforbund, og har bakgrunn innen oppdragsforskning. Camilla er utdannet Cand. Polit. med hovedfag i sosiologi fra Universitetet i Oslo, Universität Konstanz og Lunds Universitet.


Tlf: +47 22 04 82 03 / +47 95 14 75 11
E-post: camilla.carlsson@hkstrategies.com
 
David Hansen
Spesialrådgiver
(1978) David er tilknyttet avdelingen for samfunnskommunikasjon, med faglig ansvar for samfunnsansvar (Corporate Responsibility and Sustainability Issues). Han er tidligere fagsjef i tankesmien Civita og har arbeidet som spesialrådgiver for generalsekretæren i Strømmestiftelsen. David var i fire år politisk rådgiver i Utenriksdepartementet, for utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson under Bondevik II-regjeringen. Før dette var han leder for Kristelig Folkepartis Ungdom. David har også vært president og visepresident for Youth of the European People’s Party. Han har bakgrunn fra Oslo bystyre, Østfold fylkesting og Halden kommunestyre. David har studert juss ved Universitetet i Oslo.


Tlf: + 47 22 04 82 00 / +47 90 52 31 13
E-post: david.hansen@hkstrategies.com


Roger Sandum
Seniorrådgiver
(1970) Roger er knyttet til avdelingen for samfunnskommunikasjon og har spisskompetanse på budskapsutforming, mediekontakt, medietrening, krisehåndtering, kampanjer, og politiske beslutningsprosesser. Han har håndtert media og samfunnskontakt for en av landets mest omtalte og omdiskuterte politikere. Først som medierådgiver for SVs stortingsgruppe,  personlig rådgiver og senere statssekretær for Kristin Halvorsen. I perioden 2005 til 2009 var han statssekretær i Finansdepartementet, og fra 2009 til 2012 hadde han samme stilling i Kunnskapsdepartementet. Lang erfaring fra politikken har gitt Roger bred samfunnsforståelse og fagkunnskap. Han har representert SV i Akershus fylkesting og i Rælingen kommunestyre. Roger har bakgrunn som fotograf og senere skrivende journalist i Romerikes blad gjennom åtte år.


Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 93 25 59 54
E-post: roger.sandum@hkstrategies.com


Terje Moland Pedersen
Seniorrådgiver
Han kommer fra stilling som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. Terje har bred politisk erfaring både på lokalt og nasjonalt plan.  Han ble utnevnt til statssekretær i daværende Justis- og Politidepartementet i oktober 2005.  Han arbeidet særlig med saker tilknyttet samfunnssikkerhet, politiet og kriminalomsorgen.  Han fikk avskjed i nåde ved utgangen av januar 2012. Fra 1995 og fram til han ble statssekretær, var Terje lokalpolitiker på heltid i Fredrikstad.  Han har vært leder av ulike kommunale utvalg.  Han har vært leder av kommunedelsutvalg og teknisk utvalg.  Fra 1999 og fra til 2005, var han gruppeleder for Arbeiderpartiets bystyregruppe, samt leder av kommunens Plan- og miljøutvalg. Terje har i tillegg innehatt og innehar en rekke styreverv.  Han var i flere perioder leder av styret i Borg Havn IKS.  Terje har vært leder av Norsk Havneforbund. For tiden er han blant annet leder av konsernstyret i Fredrikstad Energi AS. Terje er utdannet som polititjenestemann med fartstid i politiet fra 1974. Han har også innehatt en rekke verv innen organisasjonslivet.


Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 91 67 81 87
E-post: terje.pedersen@hkstrategies.com
 
Trond Jensrud
Seniorrådgiver
(1968) Trond er tilknyttet avdelingen for samfunnskommunikasjon, med fokus på politikk, myndighetskontakt, offentlig virksomhet og helsesektoren. Han har over 20 års erfaring fra sentrale politiske roller. Trond har vært stortingsrepresentant for Buskerud Arbeiderparti, byrådssekretær for byrådslederen i Oslo, generalsekretær i AUF, partisekretær i Oslo Arbeiderparti og nestleder i finanskomiteen i Oslo bystyre. Han har også arbeidet i Norges Naturvernforbund og Fagforbundet. I tillegg har han vært fraksjonsleder i Helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre, fylkestingsmedlem i Buskerud, medlem av Kringkastingsrådet, styreleder i Utøya AS og styremedlem i Akershus Universitetssykehus.


Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 91 31 09 60
E-post: trond.jensrud@hkstrategies.com
 
Jan Ottesen
Leder samfunnskommunikasjon
(1973) Jan kom til Gambit H&K i 1995 og er en av selskapets mest erfarne rådgivere. Han leder   i dag leder for avdelingen for samfunnskommunikasjon. Han har bakgrunn som informasjonssjef i Vin- og brennevinleverandørenes forening, sentralstyre-medlem i Fremskrittspartiets Ungdom og nestleder i Norges Konservative Studentforbund (Høyre). Han har også vært nestleder i bransjeforeningen Norske Informasjonsrådgivere og hatt flere styreverv ved Universitetet i Bergen. Jan har en Cand. Mag. ved UiB med fagene administrasjons- og organisasjonsvitenskap, historie, sosialøkonomi og arbeids- og organisasjonspsykologi.


Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 90 09 10 37
E-post: jan.ottesen@hkstrategies.com