11 mai 2016

Dette er vår nye praksisleder på teknologi

Maria Angell Dupont er ansatt som ny spesialrådgiver og får ansvaret for å lede vår satsning på teknologi. Hun kommer fra stillingen som kommunikasjonssjef i IKT Norge. 
Dette er vår nye praksisleder på teknologi
Som praksisleder for teknologisatsingen vil Maria lede en allerede velutviklet byråspiss i en sektor i sterk vekst. Gambit jobber i dag med kunder som Cisco, Spotify, NELFO, DigiPlex, EMC, LG Electronics og Schneider Electric. Vi rådgir leverandører av både forretnings- og konsumentteknologi, men også til virksomheter som i stor grad påvirkes av teknologiske endringer.


– Teknologi er blitt en premissgiver for en rekke fagområder som reiseliv, industri, media og helse. Jeg har alltid oppfattet Gambit H+K som ett av de ledende kommunikasjonsmiljøene innenfor teknologi, samtidig som selskapet har en stor bredde innen myndighetskontakt. Å kunne jobbe på tvers av politikk og næringsliv har alltid vært viktig for meg og jeg ser frem til å begynne i Gambit etter sommeren, sier Maria Angell Dupont. 


Maria begynte sin kommunikasjonskarriere i Sverige og har innehatt flere verv og kommunikasjonsstillinger på en rekke politiske nivå. I Norge fortsatte hun denne løpebanen i Høyre. For IKT Norge har hun jobbet med tematikk som omfatter både regulatoriske problemstillinger og strategisk bruk av teknologi i bedrifter og offentlige virksomheter.


Hun er utdannet innenfor media og kommunikasjon ved Universitet i Lund. Hun har tidligere vært pressesjef for den svenske kulturministeren og presse- og informasjonsoffiser for det svenske Forsvaret i Afghanistan. Maria har også sittet i Oslo bystyre for Høyre.


– Vi er glade for å få Maria med på laget. Teknologisektoren har alltid vært viktig for oss og vi jobber for en rekke ledende selskaper på området. Vi ser en stadig større etterspørsel fra teknologiaktører som ønsker bistand i skjæringspunktet mellom PR, teknologi og myndighetskontakt. Maria har en veldig spennende bakgrunn som møter dette, sier Jan Ottesen, leder for avdeling for samfunnskommunikasjon.