21 oktober 2010

Digital krisekommunikasjon som tilbud

Gambit H+K med nytt tilbud innen krisehåndtering i en verden hvor kriser og negative hendelser spres via flere, raskere og mer uoversiktlige kanaler.
Digital krisekommunikasjon som tilbud
Kriser og hendelser med store negative omdømmemessige konsekvenser spres i dag via kjappere, i flere kanaler og mer uoversiktlig enn før. Dette stiller nye krav til krisehåndtering.


Gambit H&K har Norges største og mest erfarne stab innen kriserådgivning, og i samarbeid med faggruppen for digital kommunikasjon tilbyr vi alt fra strategisk rådgivning til operative tjenester innen digital krisehåndtering.


Følgende moduler kan leveres separat eller som en helhetlig leveranse:


Kurs - Kjennetegn ved digitale kriser, spredningstrekk og praktiske råd til forebyggende arbeid i egen virksomhet 


Strategi - Tilpasning av eksisterende planer og rammeverk i organisasjonen


Beredskapsplaner - Gjennomgang og rådgivning knyttet til beredskap og løsninger for operativ
håndtering før, under og etter kriser


Øvelser - Realistiske treninger på håndtering av kriser eller omdømmeproblemer med utspring og
spredning i brukerstyrte medier (isolert eller i samspill med tradisjonelle kriseøvelser)


Publisert 21.10.10