16 februar 2011

En sertifisert partner

Gambit H+K har for tredje gang blitt sertifisert av Det Norske Veritas.
En sertifisert partner
CMS II-standarden er opprinnelig britisk, men ble for noen år siden overført til Norge som en sertifiseringsstandard for PR-byråer. Standarden er orientert mot konsulentvirksomheter, og fokuserer på kvalitetssikring og gjennomgang av interne prosesser.


Revisoren fra Det Norske Veritas har vurdert åtte områder:


1. Leadership and Communications


2. Business Plans


3. Business Improvement


4. Campaign Management


5. Client Satisfaction


6. Financial System


7. People


8. New Business


- Slike revisjoner forsikrer oss og våre kunder om at Gambits interne prosesser og kvalitetssikring holder høyt nivå. De siste årene har vi merket en stigende interesse for tredjepartsvalidering av byråets arbeidsmetodikk, interne prosesser og resultatmåling, særlig hos større selskaper og i offentlig sektor, sier administrerende direktør i Gambit H+K, Ole Tom Nomeland.


Publisert 16.02.11