Hos Oslo Economics i Dronning Mauds gate 10, Vika., 3 juni 2014

Er vi på vei mot et klassedelt helsevesen?

Frokostseminar 12. juni

Medisinske fremskritt og nye kostbare behandlingsmuligheter legger press på det offentlige helsevesenet.

Nå ser vi konturene av et helsevesen hvor mange prioriteres i køen fordi de har forsikring gjennom arbeidsgiver eller har tegnet forsikring privat.

Er vi i ferd med å utvikle et todelt helsevesen hvor noen får behandling på første klasse, mens andre blir henvist til et offentlig helsevesen med begrensede ressurser?
Er vi på vei mot et klassedelt helsevesen?
Oslo Economics og Gambit H+K Strategies inviterer til et åpent og gratis frokostseminar torsdag 12. juni.


Dørene åpner med en lett frokostservering fra 08.00, og vi avslutter innen 10.00
Hvor: Seminaret avholdes hos Oslo Economics i Dronning Mauds gate 10, Vika.


Program:
08.30: Stortingsrepresentant Audun Lysbakken: Lik rett til helsetjenester er en grunnleggende rettighet.
08.50: Direktør Siri Ingels, Vertikal Helseforsikring: Blir helseforskjellene mindre med Vertikal Helseforsikring?
09.10: Forskningsleder Erling Holmøy, Statistisk Sentralbyrå: Hva er årsakene til veksten i
bemanningsbehovet innenfor helse- og omsorg i årene som kommer?
09.30: Erik Magnus Sæther, partner, Oslo Economics: Helseøkonomiske perspektiver på offentlige og private helseløsninger.