10 april 2012

Facebook – hotellenes nye salgskanal

Facebook har lenge vært på hotellenes agenda som informasjonskanal og dialogforum. Nå kan det bli en ny viktig salgskanal.
Facebook – hotellenes nye salgskanal
Undersøkelser viser nemlig at forespørsler via Facebook i større grad enn forespørsler via andre kanaler fører til reelle bestillinger. Mens andelen forespørsler som ender i bestilling er på rundt fire prosent i kanaler som TripAdvisor og tilsvarende sider, er bestillingsraten på hele åtte prosent når forespørselen kommer via Facebook. Differansen kan delvis forklares med at volumet fra for eksempel TripAdvisor så langt er større. Likevel viser dette at Facebook har et stort potensial også som salgskanal. Social Shopping, en lenge spådd trend, er i ferd med å utvikle seg.


Den første hotellkjeden som har tatt konsekvensen av dette er Westin Hotels & Resorts som nå har begynt å utstyre det enkelte hotells Facebook-side med en Shop- knapp som er koblet opp mot selskapets hjemmeside. Selskapet hevder at de mange positive tilbakemeldingene veier opp for de få som vil ha seg frabedt den typen salgsaktiviteter i sosiale medier.


Facebook som salgskanal fører også til at hotellene styrer bestillingene direkte til sin egen hjemmeside. Dette bidrar til å redusere de betydelige kostnadene tredjepartskanaler som Hotels.com og tilsvarende medfører.


Disse nye erfaringene vil uten tvil føre til at Facebook får en enda viktigere rolle i salgs- og  markedsarbeidet enn plattformen allerede har. Da er første steg å ha en Facebook-side som hotellets potensielle kunder ser en verdi i å skryte av at de liker.