8 november 2011

Facebooking – en gigantmulighet

Facebook er mulighetenes marked for reiselivsbransjen, skriver Simen A. Johannessen og Rolf Aaneland Ellingsen i en ny artikkel i Hotell, Restaurant & Reiseliv.
Facebooking – en gigantmulighet
Simen A. Johannessen og Rolf Aaneland Ellingsen er spesialrådgivere i Gambit H+K. «Facebooking» er deres begrep på en tilnærming som vil prege mange reiselivskampanjer fremover, og her presenterer de fem konkrete tips. Facebook har nå passert 2,5 millioner norske brukere, og rommer tverrsnittet av befolkningen. 64 prosent er innom minst en gang om dagen, og Facebook vil utvilsomt fortsette å vokse. Enda flere vil bruke mer av sin tid i dette nettverket.


Det substansielt nye er likevel rollen Facebook er i ferd med å få som selve navet på den digitale markedsplassen. Før gikk man inn på Facebook. Nå går man aldri ut. Facebook er inngangsdøren til tjenestene og er blitt den nye nettloggen. Facebook er ikke lengre en av kanalene. Det er Facebook som er kanalen. Å spørre seg selv om man skal være på Facebook, er det samme som å ta stilling til om man skal være på det digitale markedet eller ikke.


Mulighetenes marked
For reiselivsbedriftene er dette mulighetenes marked, og et marked så stort at de færreste kan eller vil velge det bort. Samtidig blir Facebook nå et enda mer sofistikert verktøy hvor det blir stadig vanskeligere å lykkes med moderat innsats. Spørsmålet blir, hva skal man gjøre?


I Gambit H&Ks faggruppe for Reiseliv og Turisme bruker vi «Facebooking» som begrep på de nye mulighetene Facebook åpner for reiselivsbedriftene. For det er jo dette det handler om til syvende og
sist, å få flere gjester til bedriften.


Hva mener vi i praksis med Facebooking?


1. Gjør Facebook til salgskanalen som andre salgs- og markedsaktiviteter bygges rundt


Det er ingen grunn til å være på Facebook bare for å lære. Det er salg det dreier seg om, og Facebook kan direkte og indirekte bli din viktigste salgskanal.


2. Lag integrerte kampanjer hvor Facebook er inngangsport og nav


Dine potensielle kunder er over alt, både på de tradisjonelle og digitale markedsplassene. Med Facebook som utgangspunkt kan du effektivt være flere steder med et entydig budskap.


3. Integrer selve tjenesteytingen med Facebook


Kundene vil ha mulighetene for dialog. Du skal ikke bare selge dine produkter der, du må også kunne tilby merverdi, rette opp svake leveranser og svare på kommentarer og innspill.


4. Utnytt de mulighetene som Facebook gir for sosial shopping


Man har snakket om det lenge, men det er nå det tar av. Facebook hjelper brukerne å finne personer som liker det samme. Og vi vil alle lytte til likesinnede snarere enn anonym grupper.


5. Gjør noen av dine ansatte til Facebook-stjerner


På den digitale markedsplassen vil man forholde seg til mennesker heller enn merkevarer. Gjør et knippe ansatte til bedriftens ansikter på nettet.


Filosofien rundt Facebookingrepresenterer et kommunikasjonsmessig paradigmeskifte som vil prege de aller fleste markedskampanjer i reiselivsbransjen de nærmeste årene.


Uansett om du liker det eller ikke, det finnes bare én vei til virkelig suksess på det digitale markedet – og den heter Facebooking!


Publisert 08.11.11