6 november 2015

Forsvarssjefen åpnet Gambit Defense Forum

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen presenterte sine ønsker og bekymringer for forsvarets budsjett under vår første utgave av «Gambit Defense Forum».
Forsvarssjefen åpnet Gambit Defense Forum
På bildet fra venstre: Forsvarssjef Bruun-Hansen, administrerende direktør i Gambit H+K, Gaute Enbakk og leder for samfunnsavdeling hos Gambit H+K, Jan Ottesen. 


Bruun-Hansen holdt sin presentasjon for en fullsatt sal her hos oss i Gambit. Forsvarssjefen orienterte om den nåværende situasjonen både økonomisk, materielt og satt i sammenheng med det endrede trusselbildet. Den endrede situasjonen understreker at Forsvarets rolle må være annerledes fremover med større fokus på forsvar av riket fremfor internasjonale operasjoner. 


I sitt ideelle scenario utdypet Admiral Bruun-Hansen om økt overvåkingsevne gjennom droneprogrammer, og effektivisert infrastruktur og nye og oppdaterte, mobile kampsystemer. Forsvarssjefens oppfatning er at Norge står ovenfor en korsvei når det kommer til Forsvaret, og at med dagens budsjett vil man måtte gjøre vesentlige kutt i de forskjellige grenenes kampevne fordi det fremover blir vanskelig å effektivisere ytterligere.


Dette vil medføre drastiske reduksjoner i antall personell, vedlikehold og innkjøp av nytt kapabelt materiell samt begrense utdannelseskapasiteten innen Forsvaret. Forsvarssjefens ønskescenario er en budsjettramme på 180 milliarder norske kroner over de neste 15 årene, men mener at dette bør sees på som et kutt på 180 milliarder til Forsvaret om regjeringen og stortinget ikke går med på dette.


Flott presentasjon og interessant spørsmålsrunde. Takk til forsvarssjefen og alle som deltok.