1 april 2014

Fra Oljefondet til Gambit H+K

Dag Dyrdal, tidligere ansvarlig for eksterne relasjoner i Oljefondet, blir senior rådgiver i Gambit H+K Strategies. Han styrker Gambits satsing på strategisk rådgiving og omdømmebygging, spesielt innen finanssektoren.
Fra Oljefondet til Gambit H+K
–Vi er glade for å få en så spennende profil på laget. Med Dag Dyrdal forsterker vi ytterligere vår strategiske satsing på tung seniorkompetanse innenfor kommunikasjonsfaget, sier adm. dir. Ole Tom Nomeland i Gambit H+K.


Dyrdal sluttet som direktør i Norges Bank Investment Management (NBIM), forvalteren av Oljefondet, ved utgangen av 2012. Han har siden jobbet som selvstendig rådgiver, hvor han primært har bistått finansinstitusjoner på områder som strategi, selskapsstyring og kommunikasjon.


–Jeg har savnet et større miljø innen kommunikasjon og ser frem til å jobbe med mange dyktige kolleger i Gambit. Som selvstendig rådgiver måtte jeg slippe prosjekter når rådene var avgitt. I et fullservice-byrå som Gambit får jeg en mulighet til å følge kunden gjennom realisering av strategien og trekke på kompetanse som er svært ulik min egen, sier Dyrdal.


Dyrdal startet i NBIM i februar 2009 og var ansvarlig for å bygge opp avdelingen for eksterne relasjoner, som omfattet myndighetskontakt hjemme og ute, relasjonen til andre investeringsfond, samt ekstern og intern kommunikasjon. Han har lang erfaring fra ulike ledende stillinger og styreverv i norske og internasjonale institusjoner.