29 september 2014

Fremtidig PR-vekst krever sterkere ideer – Gambit lanserer Bisqit

Nye kundekrav utfordrer bransjestrukturene. Videre vekst i PR-bransjen er helt avhengig av sterke ideer kombinert med solide leveranser. Gambit H+K svarer på trenden ved å etablere et nytt kreativt byråmiljø.
Fremtidig PR-vekst krever sterkere ideer – Gambit lanserer Bisqit
Skiftet mot mer innholds- og responsdrevet kommunikasjon, som allerede har pågått internt hos større selskaper som McDonald’s og Procter & Gamble i lengre tid, har allerede fått store konsekvenser for PR-bransjen. Behovet for sterkere ideer som kan formidle alt fra merkevareløfter til internkommunikasjon eller selskapsstrategier gjennom økt involvering, vokser tydelig. Hvilke byråtyper som leverer ideene spiller derimot liten rolle fordi budsjetter og roller tildeles etter nye prinsipper. 


Arbeidene som utmerker seg i internasjonale konkurranse som Cannes Lions og SABRE Awards viser også tydelig at effektfull involvering av ulike målgrupper krever den beste kombinasjonen av nettopp strategi og kreativ idé.


«Erfaringene våre fra PR-bransjen gjør at Bisqit og Gambit H+K er godt posisjonert for å finne, forme og formidle budskapene, innholdet og opplevelsene som skaper reelle resultater, sier Lars Erik Grønntun, EMEA-sjef i Hill+Knowlton Strategies».


For å møte endringene lanserer Gambit H+K den kreative byråenheten Bisqit i Norge. Bisqit har siden 2002 vært et byrå under Hill+Knowlton i London, og teller i dag 24 personer. Byrået tilbyr tjenester innen digitalt, konseptutvikling, merkevare og design. Gambit H+K etablerer en tilsvarende kreativ enhet i Norge, og legger 15 av sine rådgivere og spesialister inn i det norske Bisqit-kontoret. Hensikten er å tilby en sterkere kombinasjon av strategisk og kreativ rådgivning, i tillegg til aktivt å bruke erfaring og kompetanse på tvers av de to markedene.


«De beste ideene engasjerer og beveger seg på tvers av kanaler. De eies like mye av målgruppene som av merkevarene som presentere dem. Det er her det skapes interaksjon, opplevelser og relasjoner av verdi for begge parter. Bisqit skal bidra til at nettopp dette skjer, sier Jakob Skåltveit, Managing Director for Bisqit i Norge»


I Norge vil Bisqit tilby kommunikasjonsideer og kreative konsepter, merkevarebygging, digitalt, design, innholdsproduksjon og engasjerende kampanjer. Rådgiverne og spesialistene i Bisqit har erfaring fra Gambit H+Ks arbeid for bla. Mercedes, Pepsi Max, Spotify, Microsoft Devices, Peugeot, Statoil, NHO og Norad.