18 august 2016

Gambit Defence Forum på Arendalsuka

De neste månedene skal Stortinget diskutere hvordan vi skal forsvare landet vårt, og hvor mye det skal koste. Derfor var ekstra stort da vi fikk en smakebit og et innblikk i diskusjonene som skal prege Stortinget denne høsten. 
(Bildet f.v: Kristian Norheim (Gambit), Ine Eriksen Søreide, Anniken Huitfeldt, Christian Tybring Gjedde og Bård Vegard Solhjell)
(Bildet f.v: Kristian Norheim (Gambit), Ine Eriksen Søreide, Anniken Huitfeldt, Christian Tybring Gjedde og Bård Vegard Solhjell)


Allerede tirsdag kom et stort høydepunkt for oss i Arendalsuka. Landets ledende forsvarspolitikere gjestet vårt arrangement Gambit Defence Forum. Der snakket de blant annet om utkastet til Forsvarets nye langtidsplan, som regjeringen nettopp har levert til Stortinget.
 
Et skifte i satsingen på forsvar
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide innledet om den nye langtidsplanen. Hun er krystallklar på at denne planen markerer et skifte i satsningen på forsvar. Søreide fulgte opp med å understreke at det som er bra for NATO er bra for Norge.


Leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt, understreket at det må være bred enighet i Stortinget rundt en så viktig sak for forsvare av landet. Men hun var opptatt av at Hæren er tilsidesatt og at det foreløpig ikke finnes penger til alle tiltakene man har lansert.
Andre nestleder i utenriks forsvarskomitéen, Christian Tybring Gjedde, pekte på at den forrige langtidsplanen var et bomskudd. Han etterlyser en sterkere prioritering av hvilke oppgaver Forsvaret faktisk skal løse.
 

Viktig med teknologi

Bård Vegard Solhjell, medlem av utenriks- og forsvarskomiteen og SV sin forsvarspolitiske talsmann, er opptatt av at havområdene i Norges nabolag kan bli potensielle konfliktområder i fremtiden. Han understreket av SV vil øke flere av budsjettene til Forsvaret i større grad enn det regjeringen legger opp til. Men samtidig stiller SV spørsmål ved antall F-35.


Panelet er i sum opptatt av hvordan teknologi vil påvirke forsvarssektoren. Det var bred enighet om at man ikke skal gjøre store investeringer i dag som kan være akterutseilt allerede i morgen. 
Videre er situasjonsforståelse i nord og rask reaksjonstid viktig på tvers av de politiske standpunktene. Gjennom et fremoverlent publikum fikk vi oppleve hvordan forsvaret av Norge engasjerer hele landet, mange interesseorganisasjoner og mye av næringslivet. 


Vi gleder oss til å følge debatten videre i høst, og ikke minst gleder vi oss til neste Gambit Defence Forum. 9. september kommer sjefen for forsvarets operative hovedkvarter til oss for å snakke om hva han trenger for å holde tritt med utviklingen i Nordområdene.

Kontakt :

Jan Ottesen
Leder avdeling for selskaps- og samfunnskommunikasjon

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 90 09 10 37
E-post: jan.ottesen@hkstrategies.com