Oslo, 29 august 2013

Gambit H+K inviterer til ettervalgslunsj: Hva skjer nå?

Hva betyr Stortingsvalget for det politiske Norge? Hvordan foregår regjeringsforhandlingene? På hvilke områder kan vi forvente oss endringer? Hvem vil være sentrale i den videre utformingen av norsk politikk? og hvilket rom finnes for å påvirke politikken framover? Dette er noen av spørsmålene våre politiske eksperter vil prøve å gi deg svar på, når Gambit H+K inviterer til ettervalgslunsj 16. september.
Gambit H+K inviterer til ettervalgslunsj: Hva skjer nå?
Vi har satt sammen et bred politisk panel som sammen med politisk kommentator Aslak Bonde vil analysere situasjonen etter Stortingsvalget.   


Innledere er:
  • Per Arne Olsen, stortingsrepresentant og tidligere nestleder for Fremskrittspartiet
  • Ansgar Gabrielsen, tidligere helseminister og næringsminister for Høyre
  • Terje Moland Pedersen, tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet
  • Camilla Carlsson, tidligere politisk rådgiver for Senterpartiet
  • David Hansen, tidligere fagsjef Civita, leder KrFU og politisk rådgiver i UD for Kristelig Folkeparti
  • Roger Sandum, tidligere statssekretær og rådgiver for partileder Kristin Halvorsen i Sosialistisk Venstreparti
 
Tidspunkt: 16. september kl 12.00 – 14.00
Sted: Håndverkeren
Påmeldingsfrist: 12. september til gambithk@hkstrategies.com,
eller på tel. 22 04 82 00.
 
Arrangement er gratis.