11 november 2011

Gambit H+K og DNB vant Gullkorn

Gambit H+K og DNB ble tildelt prisen for årets virksomhetsprofilering under Gullkorn 2011, for sitt arbeid med kampanjen «Ungdomsbanken». Årets hederspris gikk til vår egen Lars Erik Grønntun.
Gambit H+K og DNB vant Gullkorn
Integrert markedskommunikasjon i verdensklasse var noen av innholdet i juryens begrunnelse for tildelingen av årets virksomhetsprofilering til Gambit H+K og DNB. Juryen hadde heller ingen enkel oppgave da solide bidragene skulle vurderes. Sammen med Gambit H+K og DNB var nemlig også PR-Operatørene og Hafslund med Barnas miljørapport og Hafslund miljøfestival for barn, samt Gambit H+K og Statoil med Teach First Norway blant de nominerte.


Helomvending
Etter flere år med dårlig omdømme og synkende markedsandeler, har DNB gått fra dårligst i klassen til Norges best likte bank i Synovates omdømmeundersøkelse. I denne helomvendingen var det
forretningskritisk å tiltrekke seg kunder i segmentet 18-33 år.


Løsningen fant man i å etablere produkter som skulle tiltrekke ungdomssegmentet og utformet en integrert kommunikasjonskampanje. For å øke kunnskap om bankens tilbud til de unge og skape engasjement rundt boligsparing tok Gambit H&K i bruk ungdommens språk og kampsaker ble kommunisert på deres egne arenaer. Kommunikasjonsenheten spilte en sentral rolle i både utviklingen og lanseringen av produktene.


For å gjennomføre denne helomvendingen gikk Marked og Kommunikasjon fra å være en stabsfunksjon til å bli en forretningsenhet. Resultater av kommunikasjonskampanjen så langt viser at DNB, i perioden 1.04 – 30.08 har hatt en vekst i studentkunder på 102 % mot samme periode i fjor, 64 % økning i antall BSU-kunder og 24 % økning i antall ungdomslån (BLU). DnB NOR har dessuten erobret posisjonen som ”Ungdomsbanken” med svært god margin mot konkurrentene.


Juryens begrunnelse
«Det er vanskelig å vinne klassen årets virksomhetsprofilering. Juryen fikk en krevende oppgave da de skulle rangere alle de solide bidragene som ble innsendt.


Vinneren har investert store ressurser og integrert svært mange virkemidler på en imponerende måte, dette er rett og slett integrert markedskommunikasjon i verdensklasse. Kampanjen er et
skolebokeksempel på hvordan en samkjørt kampanje skal planlegges og gjennomføres, der klassisk PR, sosiale medier, internkommunikasjon, betalte flater og events har bidratt til måloppnåelsen. De taktiske grepene har vakt oppsikt, og resultatene er svært solide. Ungdoms oppfatning av dette velkjente konsernet har endret seg på kort tid.»


Årets hederspris
«Årets hederspris» ble tildelt Lars Erik Grønntun, styreleder i Gambit H+K og sjef for Hill+Knowlton Strategies i Norden, Øst- og Sentral-Europa. Grønntun, som i en årrekke har satt sitt preg på PR-bransjen, er selv ikke til stede under kveldens prisfest, men takket for prisen på video på storskjerm.


Gambit gratulerer også de andre Gullkorn-vinnerne Dinamo, Haaland, Eidsvåg & Strøm, Anorak, PR-operatørene og Geelmuyden. Kiese.


Les mer om Gullkorn-vinnerne her (http://www.kampanje.com/pr/article5803186.ece)!


Publisert 11.11.11