10 september 2015

Gambit H+K styrker laget innen forsvar og sikkerhet

Tidligere stortingsrepresentant for FRP og nestleder i Forsvars- og utenrikskomiteen, Kristian Norheim, vil sammen med PR-veteranen Tom Bøe og Arne Furumo være sentrale i Gambit H+Ks satsning på forsvar og sikkerhet.
Gambit H+K styrker laget innen forsvar og sikkerhet
Fra venstre: Tom Bøe, Arne Furumo og Kristian Norheim. 


Forsvar- og sikkerhetssektoren er en sektor hvor det nå skjer svært mye. Forsvarsjefens fagmilitære råd er rett rundt hjørnet, og snart kommer Forsvarets langtidsplan. I tillegg er Norge tett på den sikkerhetspolitiske utviklingen i nord. Det totale bildet er med andre ord komplekst, og det samme er de politiske prosessene. Med Kristian, Tom og Arne, står Gambit enda bedre rustet til å lose kunder gjennom omveltningene som kommer. 


– Vi ser at spesielt fokuset på forsvar har økt betraktelig i samfunnet det siste året. Samtidig vet vi at det er komplekse politiske prosesser på gang. Jeg er derfor veldig fornøyd med at vi har styrket laget på forsvar og sikkerhet, sier Gaute Engbakk, administrerende direktør i Gambit H+K.


Gambit H+K har i mange år satset på å tilby tjenester innen kommunikasjon og myndighetskontakt til kunder i forsvars- og sikkerhetssektoren. Vi merker også at internasjonale forsvarsbedrifter etterlyser nettopp slike tjenester i Norge. Med ansettelsen av Kristian, Tom og Arne har vi et solid team på plass som kjenner aktørene og sakene innen sektoren.


Kristian Norheim har sittet to år på Stortinget og innehatt rollen som andre nestleder i Forsvars og utenrikskomiteen. Kristian har også vært medlem av Norges delegasjon til Europaparlamentet og til Nordisk råd.


–  Jeg kjenner flere flinke folk i Gambit H+K som lenge har snakket varmt om det arbeidsmiljøet og den varierte hverdagen. Nå får jeg muligheten til bruke den politiske erfaringen min og hjelpe folk med å bedre forstå politiske prosesser, sier Kristian Norheim.


Tom Bøe er en prisvinnende journalist og redaktør med lang fartstid fra VG. Tom har siden 2005 jobbet som selvstendig rådgiver og gjennomført en rekke medietreninger for Forsvaret og forsvarsindustrien.


– En av de store gledene ved å tilhøre et fellesskap er å kunne jobbe på tvers. Den gleden har jeg allerede kjent på, og jeg ser frem til å bruke erfaringen min på nye prosjekter og nye kunder, sier Tom Bøe.


Arne Furumo kommer til Gambit H+K fra en seniorrådgiverstilling i det nordiske politikkrådgivningsselskapet Rud Pedersen Public Affairs Company. Som rådgiver har Arne jobbet med norske og internasjonale selskaper innenfor bransjer som samfunnssikkerhet og beredskap, forsvar, samferdsel, helse og IT.


Gambit H+K er et av de sterkeste rådgivingsmiljøene innen kommunikasjon og myndighetskontakt. Dermed får jeg kombinert to veldig spennende fagdisipliner, og jeg får jobbe med både noe kjent og ukjent, sier Arne Furumo. 


Ler mer i Kampanje her