7 oktober 2014

Gaute Engbakk ny administrerende direktør i Gambit H+K

Teknolog med erfaring fra Creuna og Accenture skal lede Norges største PR-byrå. Mener bransjen må bli sterkere på innsikt, analyse og dokumenterbare resultater.
Gaute Engbakk ny administrerende direktør i Gambit H+K
Bransjen utvikles
Gambit H+K skal ha det sterkeste rådgivningsmiljøet og kunne tilby kreative kommunikasjons-løsninger tilpasset dagens fragmenterte medielandskap. Grønntun sier bransjen nå må utvikle seg videre, og tilby flere og mer verdiøkende tjenester.
 
- Vi skal ha et innsiktsbasert rådgivningsmiljø på høyt nivå som skal være et naturlig førstevalg for Norges mest krevende bedrifter og organisasjoner. I tillegg skal vi ha et kreativt miljø som er mer digitalt drevet og hvor de sterke ideene står sentralt.
 
- Sett utenfra har bransjen gått i ring de siste årene. Det har vært altfor mye intern bransjekjekling og navlebeskuing. PR-bransjen er fortsatt ung, og vi har mye å lære av andre og mer etablerte rådgivningsmiljøer, sier Grønntun. En viktig grunn til at valget har falt på Gaute er hans forutsetninger for å kunne profesjonalisere selskapet videre, både forretningsmessig og faglig.
 
EMEA-sjefen har fungert som arbeidende styreleder i Gambit H+K siden den tidligere lederen, Ole Tom Nomeland, gikk av i mai.
 
- 2014 har vært et omstillingsår for Gambit, og resultatene blir svakere enn hva vi har tradisjon for.  Dette skyldes overkapasitet som ble bygget opp i foregående år, som er korrigert gjennom avgang av medarbeidere, samt kundeøkonomi som har vært for svakt styrt, og som nå blir avskrevet.
Nå er størstedelen av ryddejobben unnagjort og Gaute kan bruke hele sin energi på kundene, og på innovasjon, utvikling og vekst, sier Lars Erik Grønntun.


Innsiktsbasert
Den nye sjefen mener bransjen må ha mer analyse og data bak de rådene som gis. Endringsledelse og god kommunikasjon internt og eksternt blir viktigere med det digitale som en disruptiv kraft som endrer eksisterende forretningsmodeller.
 
- Gambit H+K er Norges sterkeste rådgivningsmiljø på PR og kommunikasjon. Min bakgrunn fra Accenture og Creuna vil komme til godt til nytte og jeg vil kunne bruke min kompetanse på rådgivning, digitalt, merkevarebygging og kommunikasjon, sier Gaute Engbakk, adm. direktør i Gambit H+K.
 
Gambit H+K skal ta en ledende rolle i det totale kommunikasjonsarbeidet for kundene.
 
- Vi ser en integrasjon av ulike disipliner innenfor merkevarebygging, kommunikasjon, PR, reklame og innholdsmarkedsføring som vil kreve en sterk strategisk forståelse og en helhetlig tilnærming til leveranser, sier Gaute Engbakk.
 
Engbakk starter i jobben med umiddelbar virkning.

Kontakt :

Lars Erik Grønntun
Chairman & CEO H+K Strategies EMEA, gründer og arbeidende styreleder Gambit H+K

Tlf: +47 22 04 82 00
E-post: larserik.gronntun@hkstrategies.com