26 august 2011

Hele Facebook i arbeid

Da Einar Gerhardsen skulle bygge landet i 1945 fantes verken Facebook eller Twitter. Likevel spredde hans budskap seg gjennom hele befolkningen.
Hele Facebook i arbeid
Seniorrådgiver Rina Brunsell Harsvik og kommunikasjonsrådgiver Ole Emil Johnsen.


I en moderne mediealder før valgkampen er det lett å glemme at det er kampsakene som skaper engasjement, ikke kanalen. Barack Obamas kampanje ble verdenskjent for dens evne til å engasjere via de digitale mediene. Refleksjonen i ettertid pekte imidlertid på Obamas klare, samlede budskap som hovedfaktoren. Utfordringen oppstår når man behandler sosiale medier som et tradisjonelt medium, og ikke som en møteplass for å komme nærmere velgerne. Digitale analyser av tidligere valgkamper og velgernes medievaner viser oss dette. Med politisk og digital innsikt skal vi forsøke å sette valgkamp 2.0 i perspektiv.


Gjør din plikt
En politikers plikt er å tjene folket og ha øret tett til grasrota. Der hvor massemediene regjerer som formidlingskanal, triumferer sosiale medier som relasjonskanal. Til tross for Facebooks drøye 2,5
millioner norske brukere, handler det paradoksalt nok ikke om hvor mange man når, men hvor mange man når gjennom til. Da må man tenke en-til-en-kommunikasjon til mange. Det handler ikke om å få hele Facebook til å like deg, slik at du får delt dine meninger med dem. Det er en tapt kamp, fordi de på Facebook som bryr seg om deg,liker deg allerede.


Krev din rett
De sakene som engasjerer hundretusener av nordmenn på Facebook handler om alt fra Fanta Strawberry til Framsnakking til Organdonasjon. Disse sakene mobiliserer og engasjerer i mye større grad enn noen politiker eller parti. Ved å anvende sosiale medier og ta eierskap til saker, vil man i mye større grad kunne hjelpe velgerne å kreve sin rett. Det er i kampsakene du får hele Facebook i arbeid.


Muligheter for alle
Det er ikke nødvendig for en lokalpolitiker å bruke sosiale medier for å vinne en valgkamp. Men det gir deg unike muligheter. Sosiale medier hjelper deg til å bygge relasjoner, skape dialog med velgerne og spre budskapet ditt. Dersom du har til hensikt å følge opp din bruk av mediet også over lengre tid, kan dette være en mulighet for deg.


Start i det små, og se begrensningene. Tenk på hvem som kan ha interesse av å engasjere seg i kjernesaken din, og bygg nettverk gjennom dette. Inviter disse personene til å delta og bidra, slik at du kan gjøre en bedre jobb. De siste ukene har vist oss at verden er uforutsigbar, men vi er alle enige om at mer demokrati er folkets svar. En måte å styrke åpenheten og engasjementet på kan være gjennom bruk av sosiale medier.


Stå rustet i valgkampen:
1. Velg 2-3 kampsaker hvor du skal ha en ledende stemme.


2. Kartlegg og bygg relasjoner til personer og organisasjoner som er viktige for at du skal få spredt budskapet ditt.


3. Tilpass form og språk til det mediet du bruker, slik at du tilrettelegger for spredning og  engasjement.


4. Vær aktiv i andres kanaler og opptre transparent og åpent.


5. Tenk langsiktig – hvordan kan sosiale medier hjelpe deg til å bli en bedre lokalpolitiker i ditt område frem mot valget i 2015?


6. Dra ut og møt folk! Å møte folk ansikt til ansikt er den beste valgkampaktiviteten som finnes, og den som alltid vil være mest effektiv.


Til slutt; uansett om du kommer i posisjon eller opposisjon – neste valgkamp starter dagen etter
valgdagen! Godt valg.


Denne kronikken stod på trykk i VG 26.08.2011.


Forfatterne:
Rina Brunsell Harsvik er seniorrådgiver i Gambit H+K, og har 16 års fartstid som lokalpolitiker for
Arbeiderpartiet i Oslo bystyre.


Ole Emil Johnsen er kommunikasjonsrådgiver i Gambit H+K og var gründer og partner i Colt
kommunikasjon. Han har spesialisert seg innen strategisk digital kommunikasjon.


Publisert 26.08.11