7 juni 2011

Hill+Knowlton Strategies legger hovedkontor til Oslo

Gambits eier, det globale PR-nettverket Hill & Knowlton Strategies, har besluttet å satse på Oslo som hovedkontor for en ny region. Gambit-sjef Lars Erik Grønntun blir ny administrerende direktør for Nord-, Øst- og Sentral-Europa.
Hill+Knowlton Strategies legger hovedkontor til Oslo
Dagens viseadministrerende direktør, Ole Tom Nomeland, blir ny byråleder i Norge.


H+K-ledelsen globalt har besluttet å restrukturere måten selskapet er organisert på. Dette innebærer bl.a. at en stor del av Europa-kontorene til kommunikasjonskonsulentene nå skal rapportere til en ny regional ledelse i Oslo. Etter å ha ledet Gambit H+K i en årrekke er Lars Erik Grønntun tildelt rollen som leder for nord-, øst- og Sentral-Europa (NEC). Regionen inkluderer alle de nordiske landene, Baltikum, Russland, Polen, Tsjekkia og Ungarn.


Gambit ble i 2002 overtatt av Hill+Knowlton og er i dag den største operasjonen innenfor den nye regionen – og blant nettverkets aller største byråer i Europa.


- For Gambit er dette en stor anerkjennelse og viser vår strategiske betydning i Hill+Knowlton Strategies-nettverket. Dette vil gi oss enda sterkere tyngdepunkt i Oslo, noe som vil føre til nye muligheter både for våre kunder og medarbeidere, sier Lars Erik Grønntun.


Restruktureringen skjer som følge av at Hill+Knowlton Strategies nylig slo seg sammen med Public Strategies – et amerikansk konsulentfirma – som resulterte i et skifte i lederskapet av det sammenslåtte selskapet. Hovedmålet med omorganiseringen er å gi mer fokus og støtte til utviklingen av alle operasjoner i Hill+Knowlton Strategies og sørge for best mulig læring på tvers av organisasjonen, samt å øke verdien både for kunder og medarbeidere i nettverket.


- Våre kunder blir stadig mer internasjonale og etterspør i økende grad et sterkt, globalt nettverk, i tillegg til dyp innsikt innad i våre regioner. Hill+Knowlton Strategies globale omstilling møter begge disse forventningene, og muliggjør optimal utnyttelse av vår samlede kompetanse for nøkkelregioner i
Europa, sier Jack Martin, som er øverste globale leder i Hill+Knowlton Strategies.


- Vi har derfor opprettet en egen divisjon for nord-, øst- og Sentral-Europa (NEC) som synliggjør vårt langsiktige engasjement ovenfor denne regionen. Divisjonen vil bli ledet av Lars Erik, som i tillegg vil tiltre som medlem av Hill+Knowltons globale ledergruppe, fortsetter Martin.


Omstruktureringen fører til at Grønntun trer ut av sin rolle som byråleder i Norge, og blir erstattet med Ole Tom Nomeland som frem til nå har vært viseadministrerende direktør i Gambit:


- Ole Tom har vært en markant leder i Gambit over flere år, og vi har jobbet tett sammen om både byråets utvikling og overfor kunder. Vi skifter på roller nå, men kommer til å jobbe tett sammen også fremover, sier Grønntun.


- Det er en spennende reise vi har gjort sammen i Gambit, og dette blir et nytt kapittel for oss begge. Jeg gleder med til å videreføre arbeidet med å gjøre Gambit til det mest attraktive kommunikasjonsmiljøet i Norge, sier Ole Tom Nomeland, påtroppende administrerende direktør i Gambit.


- At vi nå får en så sentral posisjon i den nye organisasjonen er en hyggelig anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort her hjemme. Samtidig gir det oss en enda bedre mulighet til å lære av det beste som gjøres internasjonalt, sier Nomeland.


Publisert 07.06.11