10 mars 2016

Kultursektoren taper mot idrett

Kulturen går glipp av sponsorinntekter fordi ledere i næringslivet er mer komfortable med idrett som arena enn kultur. Det sa Stein Olav Henrichsen, direktør ved Munchmuseet, på vårt frokostseminar. 
Kultursektoren taper mot idrett
I panelet: F.v.: Direktør ved Munchmuseet, Stein Olav Henrichsen, byråd for kultur i Oslo (Ap), Rita Mariann Hansen, leder i Norsk Skuespillerforbund, Knut Alfsen og ansvarlig for spons hos Gambit H+K, Vegard Bjørtuft. 


Det var fullt hus da vi inviterte til frokostmøte om kulturspons og kulturens kår i økonomiske nedgangstider, torsdag 10 mars. Panelet bestod av Rina Mariann Hansen (Kulturbyråd i Oslo), Stein Olav Henrichsen (Direktør ved Munchmuseet), Knut Alfsen (Norsk Skuespillerforbund) og vår egen seniorrådgiver og fagspiss på spons, Vegard Bjørtuft.


Mangel på kunnskap er hovedårsaken
Vegard Bjørtuft innledet frokostmøtet med ny statistikk om sponsmarkedet. Tall fra Sponsor Insight viser at selv om det stadig brukes mer penger på spons, og selv om prognosene er bedre enn noen gang, så er kultur taperen. 
– Kultursektoren taper sponsorinntekter fordi ledere i næringslivet er mer komfortable med idrett enn kultur, sa Stein Olav Henrichsen, direktør ved Munchmuseet. 
Henrichsen tror at næringslivet må forstå hvordan de skal innrette seg for å hente ut de verdiene som finnes innenfor kunst og kultur.  Pengene er ikke den viktigste drivkraften for sponsoravtaler, men snarere kompetansen som bygges mellom to parter. Kultur og næringsliv kan møte hverandre og skape nye muligheter. Det trenger ikke utelukkende å handle om å selge produkter.


Kulturlivet må lære av idretten
Rita Mariann Hansen, byråd for kultur, var opptatt av at kultur alltid vil være avhengig av en offentlig støtte som en grunnmur for virksomheten. Samtidig påpekte hun at kunst og kultur har mye å lære av idretten.
– Dyrkingen av idrettsprofiler gjør det kanskje mer attraktivt for næringslivet å sponse idrett. Vi har veldig få kulturprofiler av den typen, sa Hansen.
Dette fikk hun støtte for fra Knut Alfsen, leder i Norsk Skuespillerforbund, som mente at det ikke bare handlet om attraktivitet, men at kulturlivet ofte sliter med å få kontakt og anerkjennelse fra næringslivet. Det gjør at det også blir vanskelig å få sponsorinntekter. 
– Det som er spesielt med kunsten er at produktutviklingen er en prosess, det tar veldig lang tid fra nyskapende ide blir skapt til publikum begynner å etterspørre det, sa Alfsen.
Ifølge Stein Olav Henrichsen ligger utfordringen i å finne ut hvordan kulturaktører skal skape verdi, og ikke minst hvordan disse skal klare å gjøre seg attraktive for næringslivet i form av nettverk, fasiliteter og kompetanse. Han poengterte at sponsing må synes på bunnlinjen. 

Ønsker du mer innsikt om hva som rører seg i dagens sponsormarked? Ta kontakt med seniorrådgiver og sponsorspiss, Vegard Bjørtuft. Se konaktinformasjon under. 
 


 

Kontakt :

Vegard Bjørtuft
Seniorrådgiver / Leder Sports Marketing & Sponsorship (SMS)

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 93 03 16 00
E-post: Vegard.Bjortuft@hkstrategies.com