28 april 2015

Kurs i politisk påvirkning og myndighetskontakt

Gambit H+K tilbyr våren 2015 to kurs som tar for seg disse to temaene. Kursene vil gi deg en solid innføring i det norske politiske systemet, og hvordan dette påvirkes.
Kurs i politisk påvirkning og myndighetskontakt
Grunnkurs i politisk påvirkning ser på hvordan de politiske strukturene fungerer, hvordan politikere tenker og hva som skal til for at man skal nå frem.


Systematisk påvirkningsarbeid bygger på det første kurset, og her skal vi gå gjennom måter å systematisere og samordne påvirkningsarbeidet i din bedrift eller organisasjon, og vi snakker om hvordan media kan brukes til å påvirke politiske prosesser.


Våre rådgivere med lang politisk erfaring vil være innledere.


Når:
  • «Grunnkurs politisk påvirkning» holdes tirsdag 19. mai kl. 09.00 – 15.30
  • «Systematisk påvirkningsarbeid» holdes tirsdag 9. juni kl. 09.00 – 15.30
Sted:Gambit H+Ks lokaler, Fridtjof Nansens plass 4


Pris:5.900,- per deltaker (10.000,- ved påmelding på begge kursene)


Påmelding:Trond.jensrud@hkstrategies.com


Vel møtt!