12 mai 2014

Landbrukspolitikk i endring?

For først gang noen sinne vil årets jordbruksforhandlinger bli ledet av en statsråd fra Fremskrittspartiet. Det er derfor knyttet stor spenning til forhandlingsresultatet og føringene dette legger for fremtidens landbrukspolitikk. Etter planen skal resultatet foreligge 16. mai. Med dette som bakteppe inviterer Gambit H+K til frokostseminar hvor vi setter fokus på den norske landbrukspolitikken. Hvilke utfordringer og muligheter står norsk landbruk ovenfor, hvordan kan vi tolke årets landbruksforhandlinger og hvilken politikk kan vi forvente fra regjeringen i tiden som kommer? Hva vil dette bety for landbruket, industrien og forbrukerne?
Landbrukspolitikk i endring?
Hovedinnleder på seminaret er Per Harald Grue, tidligere departementsråd i Landbruks- og matdepartementet. Grue er en av nestorene i norsk landbrukspolitikk og har ledet statens forhandlinger med organisasjonene hele 29 ganger. Han har arbeidet for 13 ministere fra 5 forskjellige partier. Han kjenner både historikk, internasjonale forutsetninger og det aktuelle politiske landskapet bedre enn noen.


Innlegget fra Grue vil bli kommentert av Per Arne Olsen og Svein Sundsbø fra Gambit H+K. Per Arne Olsen er tidligere stortingsrepresentant og nestleder i Fremskrittspartiet, mens Svein Sundsbø er tidligere landbruksminister fra Senterpartiet.


Det vil bli åpnet for kommentarer, innspill og spørsmål fra salen. Seminaret er gratis.


Dato: 28. mai
Kl. 09.00. (Det blir servert frokost fra kl. 08.30)
Sted: Ingeniørenes hus (Kronprinsens gate 17)
For påmelding kontakt: post@gambit.no
Påmeldingsfrist: 26. mai


Send gjerne invitasjonen videre til andre i din organisasjon som dette kan være av interesse for.