12 mai 2014

Lederskifte i Gambit H+K

Ole Tom Nomeland (42) går av som toppsjef i Gambit H+K. Frem til ny leder er på plass, vil selskapet ledes av styreleder Lars Erik Grønntun (43).
- Vi er kommet til et punkt hvor det er riktig å skilles. Samtidig er vi enige om at dette er en lykkelig skilsmisse, sier Nomeland. 


- Den siste tiden har vi gjort noen endringer i organisasjonen for å rigge Gambit for en ny vekstperiode. Tidspunktet er nå riktig for å slippe nye krefter til, sier Ole Tom Nomeland.


Nomeland overtok som adm. dir. for tre år siden, da gründer Lars Erik Grønntun ble Europasjef i H+K Strategies. Grønntun har fortsatt som styreleder i den norske virksomheten og har ansvaret for noen av selskapets største kundeforhold. Grønntun vil nå gå inn og lede selskapet som arbeidende styreleder frem til en ny og permanent løsning er på plass.


- Gambit H+K er det største og bredeste kommunikasjonsbyrået i Norge, og også det mest internasjonale. Vi har ambisjoner om å fortsette som det førende og innovative miljøet i et marked som er fullspekket med muligheter og i stadig endring. Når vi nå går i gang med å lete etter en ny toppleder vil vi søke etter en person som kan løfte selskapet videre, både faglig og kommersielt. Å lede et så stort miljø er svært krevende, og vi vil se etter både interne og eksterne kandidater for topplederposisjonen i Gambit, sier Lars Erik Grønntun. 


- Vi vil takke Nomeland for det nære samarbeidet gjennom mer enn ti år. Han har vært en viktig del av byråets sterke veksthistorie og solide posisjon i markedet, sier Grønntun. Nomeland var viseadministrerende direktør de siste fem årene før han tok over som toppleder i 2011. Før dette ledet han avdelingen for selskaps- og finansiell kommunikasjon, samt bygget opp selskapets krisepraksis.