8 september 2011

Neppe rødgrønn sprekk

Fem dager før kommunevalget inviterte Gambit H+K til politisk lunsj med Aslak Bonde og byråets egne politiske eksperter, John-Ragnar Aarset og Rina Brunsell Harsvik. Konklusjonen ble at valgkampen frem mot Stortingsvalget i 2013 begynner allerede på manda
Neppe rødgrønn sprekk
Høyre går mot et veldig godt valg på mandag. Samtidig ser det ut til at Fremskrittspartiet vil gå tilbake. – Et sterkt Høyre og et svakt FrP vil kunne gjøre det vanskeligere for de to borgerlige partiene å finne sammen. Samtidig vil et styrket sentrum skape muligheter for både Høyre og Arbeiderpartiet frem mot 2013, sa Aslak Bonde fremfor over 40 tilhørere bare fem dager før valget.


Årets valg er ekstremt uforutsigbart mente Bonde, som samtidig la til at den overordnede trenden blant velgerne er at de søker mot de “store og trygge styringspartiene” og at fløypartiene i norsk politikk i lengre tid er blitt svekket. Gambit H&Ks Rina Brunsell Harsvik understreket at det gjenstår å se om velgerne faktisk ender opp med å stemme Arbeiderpartiet og at velgermobiliseringen på Oslos østkant i praksis vil avgjøre slaget om hovedstaden. – Valgdeltagelsen på Oslo øst vil avgjøre hvem som styrer
byen de neste fire årene. Dersom befolkningen i Groruddalen går til stemmeurnene kan dette vippe valgresultatet i sosialistisk favør, sa hun.


Gambits John-Ragnar Aarset, med lang fartstid i Høyre, mente at veien frem mot stortingsvalget i 2013 begynner allerede når valgresultatet foreligger tirsdag morgen. –Høyre brukte perioden etter valget i
2005 til å avklare sitt forhold til FrP og til samarbeid på borgerlig side og gjorde et godt valg i 2009. De andre borgerlige partiene må nå avklare sine holdninger til samarbeid. Nå begynner den lange marsjen
på borgerlig side, og tiden er knapp om de skal kunne utfordre Arbeiderpartiet med et troverdig regjeringsalternativ i 2013, mente han.


Rina Brunsell Harsvik avsluttet med å understreke at Arbeiderpartiet sannsynligvis kom til å kjempe hardt for å holde de rødgrønne samlet fram mot 2013. – Arbeiderpartiet ønske om å styre er stor så partiet vil nok strekke seg langt for å holde SV og SP inne i regjeringsvarmen, sa hun. -Samtidig vil to skadeskutte partiledere i SP og SV muligens bite mer fra seg enn hva som har vært vanlig fram nå og det vil bli mer krevende enn på lenge å holde de rødgrønne partiene rundt samme bord, avsluttet hun.


Den lange valgkampen mot 2013 begynner mandag 12. september.
Publisert 08.09.11