15 oktober 2012

Roger Sandum på plass i Gambit H+K

Gambit H+Ks samfunnsavdeling har fått styrket sin politiske kompetanse når Roger Sandum har sluttet seg til laget
Roger Sandum på plass i Gambit H+K
Sandum var Kristin Halvorsens personlige rådgiver i 12 år, fra valget 2005 til mars 2012 som statssekretær i Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet.


I tillegg til å styrke Gambit H+Ks politiske team, vil Sandum tilføre betydelig erfaring på samfunnskampanjer gjennom å ha vært en del av SVs valgkampledelse i sju valgkamper og et betydelig antall politiske kampanjer. Med sin bakgrunn som journalist og rådgiver for en av Norges fremste ledere har han også lang erfaring med medietrening, budskapsutvikling og sparring.


Roger Sandum begynte i Gambit H+K 1. oktober etter å ha unnagjort seks måneders karantene. Han har saksforbud på saker under Kunnskapsdepartementets område fram til 1. april 2013.