7 oktober 2011

Smalhans på norsk

Statsbudsjettet har for første gang rundet en billion kroner, og terrorangrepene satte sitt naturlige preg på budsjettet. Gambit Hill+Knowltons Strategies samfunnsavdeling har analysert statsbudsjettet for 2012 og her er deres kommentarer.
Smalhans på norsk
Statsministeren har brukt de siste ukene på å dempe forventningene til statsbudsjettet for 2012; «vi kommer til å gjøre nei til en dyd i høst», sa Stoltenberg til Aps landsstyremøte. Neste års statsbudsjett er et budsjett i Finansdepartementets ånd. Staten øker beholdningen på sparekontoen "oljefondet" med 428 milliarder, og saldoen vil etter beregningene være på svimlende 3543 milliarder norske kroner ved neste årsskifte!


I en tid hvor mange land i Europa gjennomfører store og smertefulle kutt i offentlige budsjetter, når det norske statsbudsjettet et all time high.I 2012 er statsbudsjettet for første gang over en billion kroner.I et internasjonalt perspektiv er dette helt unikt. Samtidig er den internasjonale situasjonen hovedgrunnen til at regjeringen legger opp til å spare mer enn handlingsregelen tilsier neste år.


Et mellombudsjett
Det er grunn til å tro at finansminister Sigbjørn Johnsen og Statsministerens kontor (der det er to tidligere finansministere som regjerer) i år hadde enda sterkere kontroll enn vanlig på regjeringens budsjettarbeid, i unntakstilstanden som har preget departementene i etterkant av 22. juli. Dermed ble detfå reelle påplusningeri neste års statsbudsjett - selv om det i rettferdighetens navn heller ikke er så mange områder som får kutt.


Et annet forhold som trolig har spilt inn når regjeringen har snekret sitt budsjett, er at man velger å være litt nøkterne i denne runden, for å kunne øke pengebruken året etter. Det er tross alt 2013-budsjettet som skal være den rødgrønne regjeringens valgkampbudsjett.


Årets vinner
Samferdsel er igjen en budsjettvinner. Innsatsen styrkes på både vei og bane. Regjeringen håndterer Nasjonal Transportplan som en reell investeringsplan,og er i rute med bevilgningene, selv om planlagte utbygginger og vedlikehold tar lenger tid enn ventet. Denne forutsigbarheten har ikke vært noen selvfølge i norsk samferdselspolitikk, og setter en viktig presedens også for fremtidige budsjetter; det er ikke lenger greit å behandle NTP som en idéskisse.


Terrorangrepene preger budsjettet, som varslet, med en kraftig styrking av justissektoren.


Regjeringens viktigste prioritering overfornæringslivethar vært å begrense bruken av oljepengerfor å opprettholde industriens internasjonale konkurransekraft. I Nærings- og Handelsdepartementet har de skrekkåret 2002-2003 fortsatt ferskt i minne, hvor 20.000 industriarbeidsplasser forsvant som følge av høy rente og kronekurs. Statsrådens mest offensive grep er å styrke Investinor med 1,5 mrd kr, for å øke tilgangen på risikokapital til nye selskaper i usikre økonomiske tider.


Forbereder oljevirksomhet i nord
Så lenge det går godt i norsk næringsliv holder næringsministeren igjen de store satsingene. Det betyr at regjeringen vil være i stand til nesten umiddelbarttilføre store ressurser til sitt virkemiddel­apparat dersom internasjonale forhold skulle sende arbeidsledigheten opp. Samtidig er det nok politisk et ønske om å holde tilbake nye bevilgninger året før valgkampbudsjettet for 2013.


Budsjettet tilfører betydelige ressurser tilgjennomføring av Forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet. Regjeringen brukte lang tid på å bestemme seg for en felles politikk på området, men gjennomføringen er desto mer effektiv. Budsjettet legger opp til betydelig aktivitet i områdene som nå
åpnes for petroleumsvirksomhet etter delelinjeavtalen med Russland. At regjeringen styrker Mareano-programmet, som kartlegger havbunnen fra Lofoten og mot grensen til Russland, er samtidig en påminnelse om at det vil bli politiske debatter om utvinning også i tiden fremover.


Gjør klar strategien nå
Det neste året vil regjeringspartienes diskusjoner om satsingene fremover bli langt tøffere. Voksende utgifter i Folketrygden snevrer inn handlingsrommet, og partienes behov for å levere på egne fanesaker øker etter hvert som Stortingsvalget nærmer seg. Dermed vil vi også trolig se klarere profilsaker og prioriteringer i neste statsbudsjett. Oddsene er neppe høye for å tippe at 2013-budsjettet vil gi en økt satsing på kommunene, sykehusene og samferdsel.Den som skal påvirke neste års statsbudsjett må gjøre klar strategien nå.Publisert 07.10.11