9 september 2014

Statsbudsjettet 2015 - frokostseminar 23.september

Gambit H+K inviterer til frokostseminar tirsdag 23.september angående statsbudsjettsbehandlingen 2015.
Statsbudsjettet 2015 - frokostseminar 23.september
Debatten er i gang og spørsmålene er mange:
+ Hvor går grensen for oljepengebruk?
+ Hvor går smertegrensen for Frp for fortsatt regjeringsdeltakelse?
+ Kan regjeringen innfri Venstres klima-ultimatum?
+ Hvordan vil spillet for å oppnå flertall i enkeltspørsmål foregå i Stortinget?
+ Hvordan nå frem og påvirke det endelige sluttresultatet?
Høyres finanspolitiske talsmann og ansvarlig for regjeringspartienes budsjettbehandling i Stortinget, Svein Flåtten, holder innledning om hvordan statsbudsjettet skal tilpasses hovedutfordringene i norsk økonomi. For første gang legger H/Frp-regjeringen i mindretall frem sitt «eget» statsbudsjett.
Det blir en førstehåndsvurdering fra Gambits H+Ks politiske rådgiverteam om hvilke utfordringer regjeringen vil møte i Stortinget. Og ikke minst; hvilket politisk spillerom som finnes for å påvirke og endre det budsjettforslaget regjeringen fremlegger. Innledere er Per Arne Olsen, tidligere nestleder i Frp, Roger Sandum, tidligere statssekretær for finansminister Kristin Halvorsen og Stein Kåre Kristiansen tidligere politisk redaktør i TV2 og programleder for Kristiansen og Strand.


Sted: Gambits lokaler på Fridtjof Nansens plass 4. 
Tid: kl.08.30. Frokost serveres fra kl.08.00 
Påmelding: Påmelding til post@gambit.no innen fredag 19. september. Begrenset antall plasser.