19 februar 2013

Strategisk krisehåndtering

Effektiv 1-dags konferanse for økt kunnskap om ledelse i krisesituasjoner

Delta på denne 1-dags konferansen ledet av Jan Tore Savic Knutsen, fagleder for Krisekommunikasjon i Gambit H+K, 5.mars og få nyttige innspill til hvordan du lykkes med krisehåndtering. Få kunnskap om ledelse i krisesituasjoner og praktiske råd fra Hurtigruten og SAS.
Strategisk krisehåndtering
Under høyt tidspress må virksomhetens ledelse og beredskapsteam forholde seg til stort trykk fra media, pårørende, myndigheter og andre interessenter.


For å kunne takle krisesituasjoner og ivareta alle berørte av hendelsen, er det avgjørende å ha en god kriseplan.


Er du forberedt på å håndtere en krise på en god måte? Lær hvordan du opprettholder et profesjonelt forhold til alle involverte. Delta på denne 1 dags konferansen og få nyttige innspill til hvordan du lykkes med krisehåndtering.


Du får nyttige innspill om:
• Kommunikasjonsstrategi – før, under og etter krisen
• Lederens rolle og ansvar i krisesituasjoner
• Mediehåndtering ved en krise – vær forberedt
• Å snu en krise til egen fordel
• Hvordan skape tillitt og komme gjennom krisen med omdømmet i behold


Hvem er konferansen for?
Konferansen er for deg som ønsker faglig input, praktiske øvelser og case om krisekommunikasjon. Du kan alene eller sammen med andre ha ansvaret eller en rolle i en beredskapssituasjon i din virksomhet. Du sitter for eksempel i en ledergruppe, eller jobber i en HR- eller informasjonsavdeling.


Undervisningsform:
Dagen veksler mellom forelesninger, praktiske øvelser og diskusjon.


Meld deg på her: www.confex.no/sk
Gambit H+K har lang erfaring med tjenester innen krisekommunikasjon