30 september 2009

Topper internasjonal omdømmestudie

Blant 19 liknende internasjonale fond havner Oljefondet på topp på både åpenhet, ansvarlighet, selskapsstyring og presentasjoner.
Topper internasjonal omdømmestudie
Dette fører ”Statens pensjonsfond utland” til topps på en omdømmestudie som er gjennomført blant
internasjonale ledere og opinionsdannere.


Resultatene fremkommer i en en global studie utarbeidet av Hill+Knowlton Strategies og Penn  Schoen Berland, to av verdens ledende byrånettverk innen kommunikasjon, research og omdømmestrategi.


De viser at Statens pensjonsfond utland og Norge nyter stor tillit i verden, sammenliknet med
tilsvarende fond (SWTs - såkalte Sovereign Wealth Funds) fra andre land:


– I tillegg til at det norske fondet scorer meget høyt på åpenhet og ansvarlighet, avdekker undersøkelsen en tydelig sammenheng mellom hva som påvirker en nasjons omdømme og hva som er viktig for oppfatningen av slike fond, sier Ole Tom Nomeland, viseadministrerende direktør i Gambit Hill & Knowlton.


– De viktigste faktorene er politisk og økonomisk stabilitet, samt landets forhold til lover og internasjonale spilleregler. At dette er tydelig på plass i Norge, bidrar sterkt til å forme oppfatningen av oljefondet, sier Nomeland.


I studien “The Sovereign Brands Survey 2010”, er det gjennomført intervjuer med samfunnstopper i syv store nasjoner om deres synspunkter om 19 forskjellige fond og land, herunder Norge ved Statens pensjonsfond utland.


–Studien viser at det norske oljefondet har en meget sterk posisjon som det mest respekterte og tillitvekkende. Statens pensjonsfond utland markerer seg som ledende innen viktige kategorier som faglige prestasjoner, åpenhet, tillit og ansvarlig investeringer, sier Ole Tom Nomeland.


Her er hovedpunktene fra undersøkelsen om Norge og Statens pensjonsfond utland:
  • Investeringer fra det norske oljefondet er mest attraktivt blant de 19 i undersøkelsen – og 88 prosent av respondentene har tillit til fondet og Norge 
  • Fire av fem (80 prosent) mener det norske oljefondet praktiserer mest åpenhet når det kommer til beslutninger – denne andelen er høyere enn for alle andre sammenlignbare fond.
  • Det norske oljefondet oppfattes som å ha vært en mindre bidragsyter til finanskrisen enn 16 andre fond.
  • Det norske oljefondet oppfattes som å ha prestert bedre de siste to årene enn 17 andre fond – og på samme nivå som Hong Kong.
  • Det norske oljefondet fremstår som mindre utsatt for raske og uforutsigbare endringer enn andre liknende fond.
  • Investeringsbeslutninger foretatt av det norske oljefondet oppfattes som mindre styrt av politiske forhold (Russland og Kina oppfattes som mest styrt av politiske forhold).
  • Overordnet oppfattes investeringer fra det norske oljefondet som mest attraktivt innen sektorer som helse (56 %), teknologi (54 %) og faghandel (52 %).
  • Det norske oljefondet har mest tillit med hensyn til ansvarlige investeringer.
Publisert 30.09.10

Kontakt :