8 november 2013

VIL INSPIRERE TIL TALENTUTVIKLING

Av: Charlotte Gundhus

Sponsing av ungdom og talentutvikling, var tema på Gambits frokostseminar torsdag 7. november. Tre toneangivende aktører fortalte om sitt syn på sponsorvirksomhet, talentutvikling og verdiskapning rettet mot barn og unge.
VIL INSPIRERE TIL TALENTUTVIKLING
Først ut var Marius Roberg Amundsen (bildet), sponsorsjef i Statoil, som fortalte om Statoils sponsorstrategi og talentutviklingsprogrammet Morgendagens Helter.


– Sponsing er en viktig del av virksomheten vår og bidrar til å nå våre overordnede forretningsmål. Vi er avhengig av kompetente mennesker, å rekruttere dem og utvikle dem. Gjennom å støtte talenter innen idrett, kultur og realfag viser vi hvordan man utvikler seg ved å ha talent for å jobbe hardt og overføre kunnskap mellom ulike arenaer, sa Amundsen.


Med Morgendagens Helter ønsker Statoil å bidra til at barn og unge blir inspirert til og nå sitt fulle potensiale. Interne undersøkelser viser at 75 prosent av de ansatte mener det er positivt å støtte unge talenter, og 53 prosent er stolte av Statoils engasjement.


– Vi skal påvirke emosjonelt og bygge merkevaren Statoil gjennom følelser. Våre ansatte skal være stolte over at selskapet de er en del av støtter talenter. Morgendagens Helter bidrar til helhetsbildet ansatte har av selskapet gjennom synlighet eksternt og aktivering internt, sa Marius Rosenberg Amundsen.


Talentutvikling må begynne tidlig
For Barratt Dues musikkinstitutt er talentutvikling også viktig, ja selve kjernevirksomheten til institusjonen. Siden 1927 har de utviklet stortalenter som Tine Thing Helseth, Vilde Frang Bjærcke og Aleksander Rybak fra ung alder.


– Vi må bidra til at talentutviklingen begynner tidlig, og at det er et robust apparat i Norge som er på nivå med internasjonal standard. Vi forsøker å finne partnere som lykkes når vi lykkes, og at støttespillerne selv har ressurser til å utnytte samarbeidet, sa Harald Hjort, administrerende direktør i Barratt Due.


Mer bevisst på egen merkevare
Operasanger Mari Eriksmoen er selv et eksempel på et ungt talent. Allerede som 28-åring vant hun Statoils talentstipend i klassisk musikk. Det førte henne til La Scala, verdens mest kjente operascene. Samtidig bestemte hun seg for å bli seg mer bevisst sin egen merkevare, bygget på en autentisk plattform.


– Det gjør noe med selvfølelsen din, du får bedre selvtillit og presterer faktisk bedre når du får troen på det du gjør, som er essensielt i denne bransjen. I tillegg kunne jeg reise hvor jeg ville og ta timer med de beste coachene rundt i verden, reise på audition til Milano og på La Scala – som hadde vært en drøm i lang tid, sa Eriksmoen, etter hun hadde sunget deler av O mio babbino caro av Giacomo Puccini for tilhørerne.


Markedet for operasangere handler ikke bare om å være en god sanger. For å være interessant er det også viktig å utvikle sin personlighet og fremstå med en klar, autentisk profil. For Mari er verdier som modig, åpen, kvalitetsbevisst og engasjert styrende for alt hun gjør.


– Det er viktig å tenke over hva man står for og hvem man vil være, og samtidig sørge for at det ikke havner i forsetet. Jeg er en artist og kunstner som vil nå ut til og bevege mennesker gjennom musikk, sa Eriksmoen.