30 september 2011

Vellykket digitalseminar for reiselivsbransjen

Gambit H+K arrangerte frokostseminar for reiselivsnæringen torsdag 29. september. Tema var kommunikasjonsmulighetene som ligger i mobile plattformer, og nesten 60 personer fra flyselskaper, hoteller, reisebyråer, restauranter og andre deler av reiselivet.
Vellykket digitalseminar for reiselivsbransjen
Rolf Ellingsen tok for seg de fem viktigste trendene knyttet til Facebook akkurat nå:


  • Fra én profil til flere nettverk.
  • Facebook er overalt.
  • Facebook i sentrum.
  • Sosial shopping blir det neste.
  • Skap en Facebookstjerne.
Hovedbudskapet var at Facebook blir den nye nettloggen, og at tjenesteyting og kommunikasjon blir enda mer integrert med Facebook. Mulighetene er mange, men det krever en god idé og en god strategi. Rolf presenterte også et par lærerike cases hvor Gambit H+K har skapt gode resultater for kundene ved hjelp av Facebook.


Arve Øverland snakket om de nye kommunikasjonsmulighetene smarttelefoner gir bedrifter og organisasjoner. Bruken av smarttelefoner øker dramatisk, og den som ikke har en mobiltilpasset nettside mister en stadig større del av markedet. Dette gjelder ikke minst for aktører i reiselivet.


En app kan være en god investering, men det krever tydelig segmentering og en klar prioritering av innholdet. Arve var tydelig på forutsetningene for at en app skal bli en suksess. Markedet oversvømmes allerede, og dersom din app ikke løser et definert problem for et bestemt segment, har det liten hensikt å investere i utviklingen.


Ta kontakt med simen.johannessen@hkstrategies.com dersom du ønsker mer informasjon om hva
Gambit H+K kan gjøre for din reiselivsbedrift.


Publisert 30.09.11