15 januar 2016

– Vi oppfattes som et nei-parti

– Vi sier jo ja til mer enn vi sier nei til, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson. 
– Vi oppfattes som et nei-parti
Under et frokostseminar hos oss tirsdag morgen, kunne Hansson fortelle om partiets reise fra opprørsparti til organisert parti. Hansson anerkjenner likefult at mange blir forvirret når de ikke kan plasseres som røde eller som blå.


– Ingen av disse ideologiene tar opp det vi tar opp. Summen av norsk politikk har ikke vært i stand til å gi gode nok svar på utfordringene vi tar tak i, sa Hansson. Miljøpartiet De Grønnes største kommunikasjonsutfordring er at de oppfattes som et nei-parti.


–Vi sier jo ja til mer enn vi sier nei til. Oppfattelsen kommer blant annet som et resultat av den politiske situasjonen, og er en klemme vi må vri oss ut av. Det handler i stor grad om å bli flinkere til å kommunisere ja-siden av politikken vår, konstaterte han.
 
Miljø i bred forstand
Partilederen forklarte videre hvordan grønn ideologi burde danne rammen for politisk dagsorden. – Miljøspørsmål i sin videste forstand må danne retningslinjene for økonomi og næringsliv. Den må være innenfor naturens tålegrense. MDG er det partiet som i størst grad legger dette til grunn for sin politikk, mente Hansson.
 
Næringer for fremtiden
Frokosttaleren snakket også om den omstridte oljedebatten og fremtidens næringer. For de oppmøtte kom det imidlertid ikke som noe sjokk at hans spådommer overfor oljen var av det dystre slaget. Hansson stilte spørsmål til hvilken tilnærming som burde velges, hva gjaldt fossile brensler og dens levetid.


–Oljen er ikke en del av fremtiden. Det er næringsmessig uansvarlig å la et marked vi ikke har kontroll på styre en helt tilfeldig utvikling i norsk oljevirksomhet. Overgangen til nye næringer ikke kommer av seg selv og at det vil kreve politisk vilje, fastslo han.


På spørsmål om han aktet å stille alene som leder ved valget i 2017 svarte han blankt nei, og kunne forsikre om at bruk av andre organisasjonsmodeller på ingen måte var noen vaksine mot «baluba».


Hanna Marcussen next
Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), besøker oss torsdag 21.01. og vil fortelle om byrådets visjon for byutvikling i Oslo.
Meld deg på lunsjseminaret 21.01. kl 12.00-13.00 her.
 

Kontakt :

Jan Ottesen
Leder avdeling for selskaps- og samfunnskommunikasjon

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 90 09 10 37
E-post: jan.ottesen@hkstrategies.com