25 november 2010

Vinner av årets virksomhetsprofil

Gambit H+K ble tildelt prisen for årets virksomhetsprofilering under Gullkorn 2010, for sitt prosjekt for treningskjeden Mudo gym & kampsport.
Vinner av årets virksomhetsprofil
Juryen mente PR-kampanjen ga redaksjonelle oppslag langt over det man skulle tro var mulig for et
kommersielt produkt.


- Smart bruk av eksisterende ressurser kombinert med et tett og godt samarbeid ga synlige resultater på bunnlinja, sier spesialrådgiver Anders Hall Grøterud, som ledet arbeidet fra Gambit H+K.


Gambit H+K utviklet en strategi som profilerte Mudo som en vekstambisiøs utfordrer med nye konsepter og produkter, som var godt synlig i spennende sammenhenger (eks. filmen Karate Kid).


Forsterket av Facebook
Det ble lagt opp til en effektiv arbeidsdeling mellom kunde og byrå, og innsatsen ble prioritert rundt noen få, men gjennomarbeidede initiativ overfor media sentralt og lokalt. Det ble oppnådd flere store riksdekkende oppslag i flere strategisk viktige flater med stor rekkevidde som for eksempel NRK, VG og DN, samt lokalpresse.


Innsatsen ble forsterket ved hjelp av en aktiv Facebook-side med trigging av planlagte PR-tema, forhånds-teasere av kommende saker og omtale av medieoppslagene når de var publisert.


Resultatene av arbeidet var tydelige: Nysalget i den viktige høstperioden økte med hele 42 prosent sammenlignet med året før og antall henvendelser fra potensielle franchisetakere ble tredoblet. Motivasjon og engasjement blant de ansatte gikk opp og Mudo har bestemt seg for å satse videre på PR som viktigste virkemiddel i ekstern kommunikasjon.


- Til tross for lave budsjetter lyktes vi med å synliggjøre Mudo og bidra til oppnåelse av kommersielle målsettinger. En effektiv arbeidsdeling har mye av æren for dette. Vi har fokusert på strategi, planer, sparring og opplæring av kunden, mens Mudo har imponert oss med sin PR-forståelse og evne til å iverksette strategi og planer operativt, sier Grøterud.


Her kan du lese juryens begrunnelse:
Kampanjen viser tydelig hvordan virksomheter kan dra stor profilmessig fordel gjennom allianse med eksterne samarbeidspartnere. Strategien er grundig, med flere varierte virkemidler. Virksomheten profileres gjennom en god kanalmiks, deriblant spennende bruk av sosiale medier.


Produktet er pakket inn på en slik måte så det fremstår med en høy grad av troverdighet. En særdeles planmessig PR-kampanje har gitt redaksjonelle oppslag langt over det man skulle tro var mulig for et kommersielt produkt.


Prosjektet bidro til sterk intern stolthet, og ga imponerende grad av måloppnåelse og dokumenterte resultater for et svært lavt budsjett. Vinnerens prosjekt er et godt eksempel på hvordan  kommunikasjon og PR er en viktig del av businessen, også for små virksomheter.


Publisert 25.11.10