Connecting People

Hver dag holder mer enn 1,3 milliarder mennesker over hele verden kontakten med hverandre ved hjelp av en Nokia-telefon, og som markedsleder blir Nokia konstant utfordret.
Connecting People
Som verdens største produsent av mobiltelefoner har Nokia både medienes og forbrukernes øyne rettet mot seg.


Siden 2007 har Gambit H+K bistått Nokia med et bredt spekter av kommunikasjonstjenester. Alt fra løpende markeds-PR og mediekontakt til kriseberedskap og medietrening. Gambit H+K har også arbeidet med større integrerte kampanjer i samarbeid med andre kommunikasjonsdisipliner, samt lokal bruk av sosiale mediekanaler.


Endring krever nytenkning


Nokia har de siste årene beveget seg fra å være en leverandør av maskinvare til å være et tjeneste- og internettselskap. Samtidig har selskapet møtt ny konkurranse både på terminal- og tjenestesiden, spesielt innen smarttelefonsegmentet, et segment hvor andre konkurrenter har kapret store markedsandeler på relativt kort tid. Som markedsleder blir Nokia konstant utfordret. Dette stiller høye
krav til kommunikasjonsarbeidet og en evne til å tenke nytt.


Kommunikasjonsoppgavene Gambit H+K bistår med å løse, er mange og varierte. Pressekontor, produktlanseringer og løpende mediekontakt er blant oppgavene i det daglige PR-arbeidet. Teamet består i hovedsak av medarbeidere i avdelingen for markeds-kommunikasjon, men ulike avdelinger og faggrupper trekkes inn ved behov.


Tett samarbeid


Teamet hos Gambit H+K jobber tett med den skandinaviske kommunikasjonssjefen i det daglige, i tillegg til Nokias PR-byråer i Sverige og Danmark. Utveksling av ideer, jevnlige oppdateringer, deling av materiell og sparring med både kommunikasjonssjefen, den norske markedsavdelingen og de øvrige skandinaviske PR-byråene, står sentralt for å kunne nå kommunikasjonsmålene.


Nokia Norge har valgt en tydelig lokal tilstedeværelse på Facebook, samt etablering av et nyhetsrom tilrettelagt for deling og dialog. Her har Gambit H+K vært en nær samarbeidspartner, både i planleggingen og den operative driften.