Dine 30 - En vane må erstattes med en ny

Hvordan kan vi få flere til å kjenne til anbefalingen om 30 minutters fysisk aktivitet hver dag, og på sikt få folk til å følge dem? Jo – et kreativt konsept, en god strategi og en kampanje som begeistrer.
Dine 30 - En vane må erstattes med en ny
Statistikk viser et tydelig gap mellom hvor aktiv befolkningen tror de er og hvor aktive de faktisk er.


Utfordringen vi fikk fra Helsedirektoratet var klar: Folk må bevege seg mer. Middelet vårt ble å endre folks holdninger til hva som fungerer.


Det er ikke nødvendig å trene hardt for å få en bedre helse. Små grep i hverdagen kan ha stor betydning. En vane må erstattes med en ny – og dette er det overordnede konseptet.
 

Positiv forsterkning 

Kampanjen Dine30 hadde som mål å begeistre og opplyse om at alle kan gjøre enkle grep for å komme i gang, og at det er ikke nødvendig å trene hardt for å få bedre helse. Små grep i hverdagen kan ha stor betydning, og det skal jo være både enkelt og moro. Glede ble et viktig element i kampanjen.


Tradisjonelle atferdskampanjer fokuserer ofte på konsekvensen av aktiviteten, og at det du gjør ikke er bra for deg og de rundt deg. Du oppfordres til å slutte med noe negativt, snarere enn å erstatte din dårlige vane med noe bedre. Vi ville endre folks holdninger ved å skape positive assosiasjoner og personlig eierskap til de 30 minuttene med aktivitet. Ved å spesifisere at det er dine 30 minutter gjennom navnet dine30 signaliserte vi at de største gevinstene er personlige.
 

Digitalt og fysisk

Kommunikasjonsstrategien fokuserte på de mentale fordelene av økt fysisk aktivitet. Vi ønsket å vise folk hvordan nye vaner kunne se ut i praksis, og gi muligheten til å kartlegge og innse egne vaner ved å opprette arenaer hvor folk kunne dele erfaringer.


Kombinasjonen av fysiske og digitale kanaler var viktig for å sørge for holdningsendring. Videre var positivitet, glade farger og humor etablert som viktige elementer i kampanjen, da riktig bruk av humor gjør mottakeren mer mottakelig for budskapet og øker sannsynligheten for at budskapet blir prosessert.
 

Feelgood og gode resultater

Kampanjen ble gjennomført over to år, og kombinerte konseptutvikling, informasjonsmateriell, arrangementer, filmer og sosiale medie-aktiviteter. Vi ville skape «feelgood»-følelsen, og kommunikasjonen baserte seg på universell og ufarlig humor der ulike karakterer trener på utradisjonelle måter i hverdagen: Babyløfting, trappedans, snik-riverdance, taxi shake og sofasykling. Med humor som virkemiddel ble kampanjen inkluderende, engasjerende og sympatisk.


En pre- og postundersøkelse stadfestet at vi klarte å nå målene vi hadde satt sammen med Helsedirektoratet, og oppnådde mange positive ringvirkninger og engasjement, både underveis i kampanjeperioden og i ettertid.


Kampanjen lever videre på Facebook – har du fått deg dine30 i dag?