Du bestemmer

I samarbeid med Gambit H+K gjennomførte Datatilsynet en bred holdningskampanje for å øke ungdommers kunnskap og bevissthet om personvern på nettet.
Du bestemmer
Målet var at flest mulig skoler skulle sette ungdommers personvern på timeplanen. Gambit H+K utviklet kommunikasjonsplattform og hovedbudskap for kampanjen "Du bestemmer".


Virkemidlene var webside, veggplakater, presentasjonsverktøy til lærere, manual for bruk i klasserom samt filmer til bruk på Youtube, web og som undervisningsmateriell. For å maksimere uttaket utviklet Gambit H&K en full medieplan for redaksjonell omtale, inkludert pressekonferanse og lanseringsdebatt.


Kampanjen var så vellykket at den ble videreført i en ny fase. Her ble ungdom i videregående skole involvert i filmproduksjonen gjennom et samarbeid med Amandafestivalen og Harald Zwart.


Skoler over hele landet bestilte materiell, og førsteopplaget på 40 000 var ikke nok. I alt ble brosjyren delt ut til 230 000 elever. Videregående skoler over hele landet produserte manusbidrag, og produksjonen av seks kortfilmer av høy kvalitet dannet grunnlag for nytt og oppdatert undervisningsmateriell. Både Datatilsynet og prosjektet fikk massiv medieomtale.


Lenke til noen av filmene:

Lenke til nettsiden:


Kontakt :

Jan Ottesen
Leder avdeling for selskaps- og samfunnskommunikasjon

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 90 09 10 37
E-post: jan.ottesen@hkstrategies.com