Jobbstafetten – en kampanje for unge funksjonshemmede

Den 1. oktober 2012 startet en 3 ukers kampanje som hadde ett viktig mål; Synliggjøre mulighetene i arbeidslivet for unge med redusert funksjonsevne. Målgruppen vår var arbeidsgivere og unge med redusert funksjonsevne mellom 18 og 30 år.
Jobbstafetten – en kampanje for unge funksjonshemmede
Oppdragsgiver var IA-rådet i Oslo og Akershus.


Gambit H+Ks løsning ble Jobbstafetten. Arbeidsgivere ble utfordret uke for uke til å ta i mot en ung potensiell arbeidstaker med en form for funksjonshemning. I løpet av 3 uker koblet vi 11 unge modige arbeidssøkere med forskjellige funksjonshemninger sammen med 11 attraktive og løsningsorienterte arbeidsgivere:


 • Forsvarsbygg; Nasjonale Festningsverk
 • Proxll
 • Politiet Follo
 • Arbeidsdepartementet
 • Opera Software
 • KS
 • Ullensaker kommune
 • Barne-, Likestillings og Inkluderingsdepartementet
 • Attendo
 • Akershus Fylkeskommune
 • Bærum kommune


Resultatet ble bedre enn forventet. Gjennom de 3 ukene klarte vi å finne relevante arbeidsoppgaver til alle deltakerne, men ikke minst klarte vi å profilere kampanjen i både nasjonale og lokale medier.


Jobbstafetten var i utgangspunktet tiltenkt et lokalt fokus i Oslo og Akershus, men tiltrakk seg interessenter fra hele landet, samt politisk engasjement på høyeste nivå. I tillegg ble kampanjen profilert både på TV2, NRK, VG Nett og i flere lokale medier.


Kampanjen brukte deltakerne som aktive meningsbærere på flere plattformer, fra nettside til sosiale medier og i internkommunikasjonen til arbeidsgiverne.


Ved å gjøre et solid grunnarbeid på design, utforming og funksjon har vi skapt et grunnlag som gjør det enkelt for kunden å ta prosjektet videre.


Du kan finne mer informasjon på www.jobbstafetten.no.

Kontakt :

Jan Ottesen
Leder avdeling for selskaps- og samfunnskommunikasjon

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 90 09 10 37
E-post: jan.ottesen@hkstrategies.com