Norsk Industri

Norsk industri har et stort behov for nye ingeniører. Slik bidro Gambit til at søkerandelen til ingeniørstudiene økte med nær 22 prosent.
Norsk Industri
Oppgave: Inspirere ungdom til å velge industrifag, søke ingeniørutdanning og velge en jobb i den norske industrien.
 


Tilnærming og metode: Gambit H+K gjennomførte en befolkningsundersøkelse for å finne ut hva som hindret ungdom fra å velge ingeniørutdanning. Vi oppdaget at ungdom hadde inntrykk av at industrien var noe som tilhørte fortiden, lite framtidsrettet og lite viktig for Norge.
 
Leveranse og resultat: I februar 2012 lanserte vi Problemløser. Kampanjen brukte Facebook, egen nettside og tradisjonell PR for å motivere målgruppen. Her engasjerte vi publikum i små og store utfordringer som industrien møter hver dag. 
På kort tid vokste Facebook-siden til over 40 000 følgere, og i dag følges den av 1 av 10 ungdommer mellom 13-17. Over 80 000 ungdommer besøkte nettsiden. Vi fikk 117 saker i media, og kjernebudskap kom fram i 94 prosent av sakene.
Mellom 2011 og 2013 økte søkerandelen til ingeniørstudier med 21,7 prosent.
 

Kontakt :

Jan Ottesen
Leder avdeling for selskaps- og samfunnskommunikasjon

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 90 09 10 37
E-post: jan.ottesen@hkstrategies.com