Forretningsidé og visjon

Profesjonell kommunikasjon er et middel for å påvirke andre menneskers oppfatninger, holdninger og valg. Vår forretningsidé er å gjøre våre kunder til de beste kommunikatørene i sine bransjer og sektorer.
Forretningsidé og visjon
Det har pågått en digital revolusjon i over 15 år. Tidligere var selskapenes makt samlet i styrerommet. I dag kan en forulempet blogger være nok til å tvinge store selskapers forretningsstrategier i kne.


Den nye makten er en definisjonsmakt, og den tilhører alle som klarer å benytte den.


For å møte utviklingen har Gambit H+K bygd opp et unikt miljø, der kompetanse fra de klassiske kommunikasjonsdisiplinene er integrert med innsikten fra unge kolleger på innsiden av de nye digitale plattformene. Det er når disse kunnskapene møtes at muligheten for påvirkning er størst. Når allmenngyldige prinsipper utøves i moderne former gjennom relevante kanaler.


For det er egentlig ikke kommunikasjon som er vår kjernekompetanse, men evnen til å påvirke enkeltmennesker, målgrupper og markeder. Viktige elementer i denne kompetansen endrer seg nå så raskt at de aldri dukker opp i en lærerplan – man må ganske enkelt være der det skjer. Være der de nye uttrykksformene, nettverkene og kulturene utvikler seg. Være der den nye definisjonsmakten utspiller seg.


Vår visjon er å la våre kunder høste fordelene av å være der det skjer.