Kommunikasjon er summen av all informasjon

Vi kombinerer sterk kom­muni­kasjons­faglig kompetanse med fag­kompetanse og strategi­tenkning – basert på dyp forståelse, innsikt og respekt for forskjellene mellom forskjellige målgrupper, markeder, virksomheter og sektorer.
Kommunikasjon er summen av all informasjon
Hver bransje har sitt særpreg. Det som er viktig i ett marked, kan være helt uvesentlig i et annet. Historier som rører én målgruppe dypt, kan få en annen til å le høyt. Noen opplever en vare som alt for kostbar, andre finner den mistenkelig billig. Design som er nydelig for noen, er stygt for andre.


Det er fundamentale forskjeller fra marked til marked, og det samme gjelder mellom privat og offentlig sektor. En kunde er noe helt annet enn en innbygger, selv om det jo er de samme menneskene vi snakker til. Skal vi selge en offentlig etats budskap om viktigheten av å holde fartsgrensene, må vi kommunisere på en helt en annen måte enn hvis vi skal få de samme menneskene til å prøvekjøre en ny og trafikksikker Ford Mondeo.


Kommunikasjon er et eget fag, men også uendelig mye mer. God kommunikasjon er summen av all kunnskap om mennesker, om dine målsetninger og forutsetninger, om konkurrenter, målgrupper og markedsfaktorer. Jo mer vi vet, desto mer treffsikre budskap kan vi utvikle. Og desto mer kostnadseffektive kanalvalg kan vi foreta.


I Gambit H+K kombinerer vi den kommunikasjonsfaglige kompetansen med fagkompetanse og strategitenkning. Vi har et integrert miljø med medarbeidere som har sin bakgrunn fra hele det profesjonelle samfunnslivet – bl.a teknologi, helse, ernæring, industri, olje, offshore, finans, landbruk, offentlig sektor og politikk. Våre medarbeidere representerer kommunikasjonsdisipliner som journalistikk, markedsføring, digitale medier, informasjon, lobbyvirksomhet og PR. Mange har en bakgrunn fra fag som økonomi, statsvitenskap og jus.


Hos oss vil du finne dyktige enkeltpersoner med komplementær kompetanse som arbeider i godt sammensatte team for å gi deg maksimal merverdi – uansett hvilken bransje eller sektor du søker innflytelse og påvirkning innenfor.

Kontakt :

Lars Erik Grønntun
Chairman & CEO H+K Strategies EMEA, gründer og arbeidende styreleder Gambit H+K

Tlf: +47 22 04 82 00
E-post: larserik.gronntun@hkstrategies.com