Kompetanse og metode

Gambit H+K er kjent som Norges ledende kommunikasjonsbyrå. Det er imidlertid ikke kommunikasjon som er vår kjernekompetanse, men evnen til å påvirke andre menneskers oppfatninger, holdninger og valg. Kommunikasjon er bare det midlet som står til rådighet.
Kompetanse og metode
Kommunikasjonsfagene har sitt utgangspunkt i retorikken - en kraftfull innsikt i universelle prinsipper for påvirkning av andre menneskers hoder og hjerter. De siste 15 årene har det imidlertid pågått en digital revolusjon som endrer hele fundamentet for vårt arbeid.


Den nye makten


Årsaken er at maktbalansen mellom en virksomhet og dets kunder og målgrupper er endret. Tidligere var denne makten avgrenset av veggene i styrerommet. I dag kan en forulempet blogger være nok til å tvinge store selskapers forretningsstrategier i kne.


Den nye makten er en definisjonsmakt, og den tilhører alle som klarer å benytte den. For å møte utviklingen har Gambit H+K bygd opp et unikt miljø der kompetansen fra de klassiske kommunika­sjonsdisiplinene er integrert med innsikten fra unge kolleger på innsiden av de nye digitale plattformene. Det er når disse kunnskapene møtes at muligheten for påvirkning er størst, for da kan allmenngyldige prinsipper utøves i moderne former gjennom relevante kanaler.


Internasjonalt nettverk


Vi er landets ledende og mest komplette kommunikasjonsbyrå, og har beste praksis innenfor de fleste kommunikasjonsformer og -disipliner. Bred erfaring fra små og store kunder fra alle markeder og sektorer gjør at vi kan gi gode anbefalinger for hvilke avdelinger, ressurser og metoder som kan benyttes for å møte akkurat ditt behov.


Vi er en del av et internasjonalt selskap, med 71 byråer i 37 land, noe som gjør oss i stand til å løse kommunikasjonsoppgaver og samordne kommunikasjonstiltak over hele verden.


Vår overordnede innstilling er at vi står til din rådighet. Vi kan være en sparringspartner for deg som vil utarbeide kom­munika­sjons­tiltakene selv, vi kan levere helhetlige løsninger for deg som helst setter ansvaret bort til ekstern ekspertise, vi kan leie ut konsulenter til innsats i din virksomhet, og mye mer. Vårt store og mangfoldige miljø, med dybdekompetanse innenfor mange fag, bransjer og sektorer, gjør oss fleksible. Det er våre kunder som skaper grunnlaget for dette, og det er kundene som skal høste fordelene av det.