Selskapskommunikasjon

Vår avdeling for selskapskommunikasjon bistår selskaper, institusjoner og organisasjoner i ulike kom­muni­kasjons­prosesser, i en stadig mer utfordrende verden.
Selskapskommunikasjon
Selskaper står i dag overfor de mest kompliserte kom­munika­sjons­utfordringer vi noensinne har sett. 


Forventninger til hvordan virksomheter ivaretar sitt samfunnsansvar, økende krav til transparens og åpenhet, kamp om talenter, en digital verden som utfordrer maktbalansen og en stadig økende konkurranse på det globale markedet gir selskaper større utfordringer på kommunikasjonsarenaen.


Utvikling, vedlikehold og beskyttelse av omdømme er derfor ikke valgfritt.


Omdømmet gir deg ”lisens til å operere” i dine markeder og bidrar direkte til verdi for dine eiere. Et sterkt omdømme tiltrekker kunder, gjør leverandørkjeder robuste, og tiltrekker seg de beste talenter.


Vi kombinerer beste praksis fra planlegging til integrasjon og implementering av prosjekter for våre kunder. Til dette benytter vi velprøvde metoder og verktøy for å levere høyest mulig gjennomslag og effekt.


Gambit H+K bistår med:
 • Kommunikasjonsstrategi
 • Kommunikasjonsprogrammer, -kampanjer og -planer
 • Omdømmeanalyser og måling
 • Interessentanalyser
 • Løpende problemhåndtering
 • Intern kommunikasjon og corporate branding
 • HR-kommunikasjon og rekrutteringskommunikasjon
 • Endringskommunikasjon og restrukturering
 • Ledelsesprofilering
 • Finansiell kommunikasjon (IPO/IR/M&A)
 • Samfunnsansvar (CSR)
 • Krisekommunikasjon, -trening og beredskap
 • Medietrening og presentasjonsteknikk
 • Analytikerrelasjoner
 • Selskapsarrangementer
 • Selskapsinformasjon (nettsider, blogg, årsrapporter, brosjyrer)

Kontakt :

Jan Ottesen
Leder avdeling for selskaps- og samfunnskommunikasjon

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 90 09 10 37
E-post: jan.ottesen@hkstrategies.com