Verdier og etikk

Vårt selskap representerer et mangfold av mennesker med ulik kultur, bakgrunn og kompetanse. Dette mangfoldet og våre fremste verdier er kjernen i hva vi står for.
Verdier og etikk
Gambit H+K legger stor vekt på etikk og profesjonell standard i alt vi gjør. Vi opererer med et internt arbeidsreglement for alle ansatte, i tillegg til klare innsideregler og et generelt etisk fundament. Disse er alle nedfelt i samtlige ansattes arbeidskontrakter. Vi fokuserer også på utøvelse av etisk vurderingsevne i løsning av oppdrag gjennom frekvente interne arbeidssesjoner for alle medarbeidere.


Dette er våre verdier:


Etterrettelig
• Levere i henhold til hva vi lover
• Vise ryddighet og ansvar overfor kolleger og kunder


Modig
• Være klar og konsis overfor våre oppdragsgivere
• Evne til å overraske og komme med dristige forslag


Samarbeidsvillig
• Evne og vilje til å imøtekomme ønsker fra kunder og kolleger
• Ønske om å bidra uansett omfang eller karakter, også med konkurrerende byråer


Mangfoldig
• Trekke veksel på ulike styrker i byråfellesskapet
• Alltid være nysgjerrig på andres av kunnskap, interesser og kompetanse


Gambit H+K er medlem av KOMM (Sertifiserte kommunikasjonsbyråer). Medlemmer av KOMM og derigjennom ICCO (International Communications Consultancy Organization) er forpliktet av organisasjonens normer og standarder for etisk og profesjonell yrkesutøvelse.


Les mer om KOMMSs etiske normer her