Sektorer

Offentlig sektor
Den nye statlige kom­mu­ni­kas­jonspo­li­tik­ken og Offentlighetsloven setter krav til mer åpenhet og involvering med innbyggerne i Norge.
Les mer »
Forbruker og livsstil
Har du et produkt du vil fortelle om? I så fall finnes det flere måter å få oppmerksomhet på enn å kjøpe annonse­plass i magasiner eller på TV.
Les mer »
Reiseliv og destinasjon
Reiselivsnæringen og destinasjonsbygging er verdens største eksportindustri, og er for mange land den viktigste motoren for økt velstand, utdanning og helse.
Les mer »
Forsvar og sikkerhet
Forsvars- og sikkerhetssektoren preges av både høyteknologi og kompetanse. Det er nasjonale og internasjonale utfordringer og muligheter.
Les mer »
Teknologi
Teknologimarkedet preges av mange aktører, skarp konkurranse, rask vekst, fremvekst av stadig nye nisjer, mange komplekse budskap og en stadig kamp om oppmerksomhet.
Les mer »
Energi og miljø
Mens menneskers behov for energi vokser, tømmes verdens olje- og gassressurser i et jevnt tempo.
Les mer »
Bank og finans
Aktører innen bank og finans må daglig forholde seg til et svært komplisert sett av interessenter.
Les mer »
Tjenesteytende næringer
Advokatfirmaer, meglerhus, revisjonsselskaper og andre tjenesteleverandører opererer i markeder med vekst og sterk konkurranse.
Les mer »
Helse og ernæring
Helse- og ernæringsrelatert kommunikasjon er en utfordrende oppgave. Hver dag blir vi utsatt for et utall budskap og forsøk på påvirkning. Påstandene er mange og sterke – og tidvis motstridende.
Les mer »
Transport og shipping
I en verden som snurrer stadig raskere rundt, er fremtidens transportløsninger i støpeskjeen.
Les mer »
Industri og produksjon
Den industrielle aktiviteten er grunnleggende for verdiskapning og velferd i samfunnet.
Les mer »
Landbruk og fiskeri
Både jord- og skogbruk og fiskerinæringene med oppdrett og fangst står sentralt i det norske samfunnsbildet.
Les mer »
Eiendom og byutvikling
Byutvikling og utvikling av eiendom kan vekke stor begeistring i befolkningen. Eller det motsatte.
Les mer »
Organisasjon og forening
Nordmenn er kanskje verdens mest organiserte folk. Hva skal til for at din organisasjon blir lagt merke til i kampen for oppmerksomheten?
Les mer »
Kommuner og regioner
Offentlig kommunikasjon blir en stadig viktigere del av kommunenes hverdag.
Les mer »
Sport og fritid
Sport og idrett i topp og bredde, utfordringer med overvekt og inaktivitet, samt stor interesse for trening i befolkningen har gjort dette til viktige områder innenfor kommunikasjon.
Les mer »