Bank og finans

Aktører innen bank og finans må daglig forholde seg til et svært komplisert sett av interessenter.
Bank og finans
Mange aktører sitter midt i krysset der næringsinteresser, myndigheter og forbrukere møtes. Bankvirksomhet og finansielle transaksjoner har konstant samfunnets øyne rettet mot seg. Dette krever et svært bevisst forhold til kommunikasjon.


Gambit H+K har bred erfaring med å rådgi banker, forsikringsselskaper, meglerhus og andre finansaktører. Vi jobber med bank- og finanskommunikasjon på både selskaps- og forbrukernivå.


Vi bistår våre bank- og finanskunder med blant annet strategiutvikling, kommunikasjonsplaner, mediekontakt, samfunnsansvar, markedskommunikasjon, digitale initiativer, myndighetskontakt og investor relations, samt kommunikasjon av fusjoner, oppkjøp og børsnoteringer. I andre situasjoner tvinges man til å respondere på uforutsette hendelser.


Da er det viktig å søke assistanse fra miljøer med kompetanse og kapasitet til å stille opp på kort varsel med kvalifiserte råd og operativ kapasitet. Våre rådgivere forstår at et budskap kan oppfattes vidt forskjellig av en markedsaktør, en pensjonssparer og en politiker. Vi hjelper deg å ta hensyn til alle.

Kontakt :

Henrik Halvorsen
CEO Gambit H+K, Senior Vice President Operations, H+K Strategies EMEA, Seniorrådgiver

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 90 15 83 85
E-post: henrik.halvorsen@hkstrategies.com