Eiendom og byutvikling

Byutvikling og utvikling av eiendom kan vekke stor begeistring i befolkningen. Eller det motsatte.
Eiendom og byutvikling
Våre byer og tettsteder er i kraftig utvikling. Det å forstå disse kreftene, sette dem i sammenheng med kommunenes og regionenes behov og i balanse med utbyggeres rammer, er en krevende, og samtidig spennende oppgave. Innsikt i alle ledd av slike prosesser er avgjørende enten det dreier seg om små eller store saker med kort eller lang tidshorisont.


Med bredde og dybde bruker Gambit H+K sin innsikt til å utvikle strategi, kommunikasjonskonsepter og hjelp til å sette i verk store kommunikasjonsplaner. Våre kunder, alt fra store eiendomsselskaper til mindre utbyggingsprosjekter, benytter oss til alt fra medietrening til markedsføring, samfunnskommunikasjon og myndighetskontakt.

Kontakt :

Jan Ottesen
Leder avdeling for selskaps- og samfunnskommunikasjon

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 90 09 10 37
E-post: jan.ottesen@hkstrategies.com