Energi og miljø

Mens menneskers behov for energi vokser, tømmes verdens olje- og gassressurser i et jevnt tempo.
Energi og miljø
Samtidig stilles det krav til at aktører på energi- og kraftmarkedet tilpasser seg en tid med klimaendringer og miljøutfordringer, hvor bærekraft er en fellesnevner for all bruk av energi. Mange av fremtidens løsninger ligger hos olje- og energisektoren selv, en næring som lenge har vært i tet på innovasjon og teknologiutvikling.


Kommunikasjon i olje- og energisektoren forutsetter fagkompetanse. Gambit H+K har rutinerte rådgivere med svært lang erfaring fra olje- og energibransjen, både fra private selskaper og fra offentlig sektor.


Rådgiverne våre har bidratt med utforming og kommunikasjon av statlig petroleumspolitikk og krisekommunikasjon, investor relations, merkevarebygging, omstruktureringsprosesser, børsnoteringer, fusjoner og oppkjøp i børsnoterte nasjonale og internasjonale oljeselskaper.

Kontakt :

Henrik Halvorsen
CEO Gambit H+K, Senior Vice President Operations, H+K Strategies EMEA, Seniorrådgiver

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 90 15 83 85
E-post: henrik.halvorsen@hkstrategies.com