Forsvar og sikkerhet

Forsvars- og sikkerhetssektoren preges av både høyteknologi og kompetanse. Det er nasjonale og internasjonale utfordringer og muligheter.
Forsvar og sikkerhet
Forsvars- og sikkerhetssektoren er omfattende i Norge, både på privat og på offentlig side. Sektoren innebefatter tjenesteytere og leverandører som opererer i høyteknologiske og høykompetente miljøer.


Vi har rådgivere med lang erfaring fra flere sider av sektoren. Noen eksempler kan være:
  • Strukturutvikling og anskaffelsesprosesser i Forsvaret
  • Bistand til internasjonale leverandører som ønsker innpass på det norske markedet
  • Bistand til å hjelpe norsk forsvarsindustri med å innfri ambisjonen om å øke sin internasjonale tilstedeværelse


Flere av våre medarbeidere har jobbet i politi- og justissektoren, også i toppledelsen. I sum gjør dette at Gambit H+K kan stille med rådgivere som vil gjøre en positiv forskjell innenfor de fleste utfordringer i forsvars- og sikkerhetssektoren.

Kontakt :

Jan Ottesen
Leder avdeling for selskaps- og samfunnskommunikasjon

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 90 09 10 37
E-post: jan.ottesen@hkstrategies.com