Helse og ernæring

Helse- og ernæringsrelatert kommunikasjon er en utfordrende oppgave. Hver dag blir vi utsatt for et utall budskap og forsøk på påvirkning. Påstandene er mange og sterke – og tidvis motstridende.
Helse og ernæring
Å oppnå ønsket oppmerksomhet i viktige målgrupper krever en strategisk og langsiktig tilnærming til kommunikasjonsarbeidet. Innsikt i og forståelse for målgruppenes holdninger og preferanser er viktig for å lykkes. Dette gjelder uansett hvilken del av sektoren man representerer. Utfordringene er de samme enten man representerer helse, farmasi eller ernæringsbransjen eller om man jobber i offentlige institusjoner, private organisasjoner eller privat helserelatert næringsliv.


Man kan ikke være forberedt på alt. Noen ganger skjer det ting vi ikke er forberedt på. Da er det viktig å søke assistanse fra miljøer med kompetanse og kapasitet til å stille opp på kort varsel med kvalifiserte råd og operativ kapasitet. Gambit H+K har flere rådgivere med kunnskap og helserelatert erfaring som setter oss i stand til å bistå våre kunder profesjonelt og effektivt.
 

Kontakt :

Roland Berg Lie
Leder avdeling for markedskommunikasjon

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 41 50 87 57
E-post: roland.berg.lie@hkstrategies.com