Industri og produksjon

Den industrielle aktiviteten er grunnleggende for verdiskapning og velferd i samfunnet.
Industri og produksjon
Produksjon av varer og tjenester skjer i virksomheter som omfatter alt fra store, flernasjonale selskaper til små, håndverkspregede enkeltmannsforetak. Det spesielle for store deler av industrivirksomheten er at man er fullstendig eksponert for global konkurranse både på hjemmemarkedet og i eksportmarkedene.


Industriens kommunikasjonsutfordringer dreier seg om alt fra interne oppgaver i egen organisasjon til dialog med eiere og marked og med samfunn og myndigheter. Noen av disse oppgavene kan løses med egne krefter, andre oppgaver må håndteres gjennom bransjefellesskap og de store næringsorganisasjonene.


Gambit H+K har bred kompetanse og erfaring fra arbeid i og samarbeid med industri- og produksjonslivets mange ulike aktører både på bedrifts- og organisasjonsnivå. Vi kan bistå med strategiutvikling og praktisk gjennomføring over hele spekteret av kommunikasjonsoppgaver, både for små selskaper, store konsern og gjennom de ulike næringsorganisasjonene.

Kontakt :

Henrik Halvorsen
CEO Gambit H+K, Senior Vice President Operations, H+K Strategies EMEA, Seniorrådgiver

Tlf: +47 22 04 82 00 / +47 90 15 83 85
E-post: henrik.halvorsen@hkstrategies.com